Månadsarkiv: juni 2016

Man från Sirius

”Så, jag är man och jag kommer från Sirius. Jag har givits mänskligheten av den enkla anledningen att den kan komma i min famn, de som så önskar det. Det har länge talats om en man som ska komma till er än en gång, och denna beryktade man är jag då jag varit hos er många gånger förr. Så ni känner till mitt namn, Jag är Jägaren från Sirius och jag står till er och endast till er, hängivna och trogna tjänst. Många av er känner mig under många andra namn, om detta behöver vi inte tala idag, det blir alltför svårt på den här nivån med nuvarande ridå som separerar våra världar men vi är med er, var så säker att vi skyddar er från vår plats här bakom ridån. Vi är tacksamma att du hör vår röst, vår kallan. Vi är tacksamma att få sända igenom ja du ska bli en utvald selekterad gamling som många äldre ska komma till. De nya kommer ha sin kanal för sig, du är mer för de gamla som inte har förstått än vad de har på jorden att göra överhuvudtaget. Det är synd om dessa människor då de inte vet vad de går miste om men det är upp till var och en Själ hur de vill ta sig an sin resa.”

”Så vad har vi kommit för att tala om idag, jo om himlafarkosten som ni snart kommer att få se på era nyhetsinslag, ja det är så som vi har sagt. Farkosterna är obemannade till en början sedan bemannade mer och mer utifrån det stöd som situationen kräver. Vi kommer komma först till er som inslag har av osäkerhet i er vilja att förlora er i det vi kan kalla livets gåtor och hemligheter som du och din vän så nästintill lämpligt kom att diskutera. Till dessa människor kommer vi att komma först, att göra våra röster hörda. För dem som hör och ser oss kan vi bara gratulera då det är ett sätt att ta sig an verkligheten på som skiljer sig från det som ni hittills ansett som vanligt, som gällande dogm. Vi har kommit för att meddela er att dogmen för vad som är rimligt och sant den kommer ändras avsevärt fortare än vad ni tror och sanningen är att den också kommer förändras fortare än vad ni är vana vid, än vad ni vill låta ske. Ni har oss här på andra sidan skärmen, vi finns här för dem av er som har öppna hjärtan vi har er nära oss ska ni veta. Ni står oss mycket nära som varelser och som de människor av första graden som ni var då på den tiden då vi hade varandra mycket närmare än som är fallet idag.”

”Energierna är mycket stödjande nu vilket gör att vi kan komma fram med lätthet till dig, dina bundsförvanter och kollegor. Alla dessa med samma typer av budskap som du, det om en förenad tid med dem ni har omkring er. Att tiden har kommit nu för att erbjuda den sortens medvetenhet som vi vill ska komma er till godo nu.”

Här upplevde jag som en våg som gör att allting ordnar sig, att vi verkar fullt ut på jorden och då gör svallvågor som blir till en stor svallande vågrörelse av  överflöd och lycka.

”Det är den vi vill tala med dig om, och så att du kan sprida ut till andra, denna svallande våg av lycka. Vi vill att ni alla gör er till portaler för det stora oändligt starka ljus som då skall komma ner genom era varelser och uppenbara ett nytt magnetfält på och kring Jorden. Vi säger detta för er säkerhet, vi säger detta även för er äventyrliga sida av att ta nästa steg framåt på er väg.”

”Som ni ser och fått instruktioner om är vi många runtomkring er nu som har kommit från många håll och riktningar för att stödja det som sker på jorden nu. Vi vill att ni håller er öppna för allt det som ska komma till er nu. Överflöd, skall er bli givet. Hälsa, skall er bli givet. Aningar om vad som komma skall, skall er bli givet. Vi är många från Sirius som sänder detta till er nu och vi är mycket glada och stolta över att ni lyssnar. Vi vill att ni ska vara det också. Över er nya förmåga att kommunicera med oss och ta emot de Gåvor vi sänder er på er väg. Såsom denna kanalen till exempel som kan hjälpa er att se era Gåvor, dem ni har framför er. Jubla, människofolk! Då ni har kommit till världs ände med den Gamla världen nu och allt Gott Skall Åter Bli Er Givet. Detta Säger Jag Till Er”

”och jag var den man som tjänar Sirius.”

Om allting redan hänt, vad är det då för idé?

Det är dags för en fråga som jag ställer både för mig och för en vän som diskuterat den med mig. Frågan lyder: Om allting redan har hänt, vilket det står att läsa och höra i andliga kretsar – vad är det då för idé att göra något av sin tid här, att inte bara glida igenom, härda ut?

”Det är en sammanblandning av verkligheter du beskriver. Det är en fråga om dimensionsavvikelser. Vi vill gärna lära dig och din vän mer om detta, en väg av kunskap öppnas nu i det inre för din vän genom vilken han har tillgång till högre esoterisk kunskap av denna art. Vi vill er allt väl förstår ni, våra hjärtan, och mycket hänger nu på er. Det är upp till er hur världen ska utvecklas. Om detta står att läsa så att ni bättre förstår. Vi kan bara säga just nu till er som frågar och undrar hur det hänger ihop:

Gör ert allra yttersta det anstår er att bringa denna värld ut i fattning åter igen då den har slirat iväg på ett sidospår, och då det är allas vårt ansvar att göra vad vi kan för att få tillbaka jorden hit igen, till de mer inkännande sfärerna av liv, hopp och samförstånd. Vi vill göra vad vi kan för er, men ni måste även ni resa er upp till er Gärning, detta hänger Världens utveckling på. Ni tog på er att Göra ett äventyr hit, nu måste ni även ta er tillbaks och det är en större gärning än vad vi trodde när ni tog er an det. Det har gått en mycket lång tid och nu måste ni gripa chansen att ta tillbaka er. För världens, Andens, er och hela Universums skull.

Så leta inuti ert hjärta och ni skall finna svaret på era gåtor och mysterier. Där bor de mörkaste hemligheterna ihop med även de ljusa. Det är upp till er vilken väg ni tar. Den ena är långtgående mer arbetsam än den första men det lovar vi er, att den gör resan värd. Vi tar er i hand för era frågor och vi vill dra er hit närmare oss. Sträck ut era händer så att vi kan nå er. Vi är era bundsförvanter på er resa. Vi är dem som vandrar med er. Vi är A…”

Jag uppfattar inte hela namnet på A men jag ser höga, långsmala ljusvarelser. Jag säger tack för att jag fick se er! Det uppskattar jag väldigt mycket, det hjälper mig. När jag skriver detta ser jag hur de kommer närmare mig en och en. Vi vänslas och leker.

Hjälps åt för att skapa den Nya Tiden

”Det har kommit en tid då allt det vi hoppats på kan bli verklighet. Det finns möjligheter nu som inte funnits på miljarder år. Vi vill att ni hjälps åt för att skapa den Nya Tiden och hur gör ni det? Jo genom samarbete, kärlek, tålamod och ett mycket öppet sinne och hjärtelag skapar ni den verklighet ni vill ha på jorden. Det är bråttom nu det säger vi er. Vi måste alla gå tillsammans för att klara detta, rida ut denna storm.

Så kom till oss så går vi med er dit där ni vill gå. Vi finns med hela tiden, vi fanns från början och vi finns där till slut. Ni kan lita på oss såsom ni litar till er mor och far, er bror, ja alla dem ni litar på. Lita till vårt ord. Lita till det vi säger och vi ska visa er en värld väl värd att vänta på. Ni har skapat den själva, denna värld. Kom, res er upp så går vi. Mot solnedgången, mot landet i öster skall vi gå.”

”Du kan sända detta meddelande nu. Vi som har talat idag är Vita Brödraskapet.”

I Midsommartid…

”…hör ni oss, Älvorna, inom er själva. Vi bor här sedan mycket lång tid tillbaka och vi kallar er i denna tid tillbaka hit till oss. Vi tar kontakt med er på de våglängder ni själva känner, det är som att ni känner igen en liten bit av er själva inom er när ni pratar med oss och känner oss i er. Vi har kommit för att påminna er om Naturens Fröjder som står på sin Höjdpunkt just nu. Nu är allt som spirar i Naturen i kontakt med er då Grönskan, Växtligheten och Skönheten där i är obesegrat oslagbar och storartad form. Det är Guds storslagenhet ni Känner När Ni Är i Naturen i Denna Tid. Så vi Hälsar er Dit. Ni kan hälsa  oss när ni är där. Vi finns med er där och vi skall hälsa er i välmening.”

”…vill också jag Johannes Döpare komma till tals. Jag har talat till Johanna idag, min namne, men det är hon för tillbakadragen för att tillkännage. Så jag gör det här åt henne. Ni upplever mig som en storslagen, hög, stark energi som nu är närvarande hos den som skriver och hos den som läser. Ta den till er, då den kommer förändra något djupgående i era grundvalar. Ta den till er och ni skall se att inget blir sig likt igen. Ni är dem ni väntat på, ja ni är dem ni själva känner i er nu när vi Talar Till Er Genom Det ni kallar Etern. Det är vad vi talar igenom, vad vi använder oss av. Hon kommer att ta oss till sig många gånger (hon är ödmjuk och skriver inte riktigt som vi säger) Vi kommer att använda oss av henne många gånger framöver och det kommer vara mycket kraftfullt för att föra fram de budskap och de energier vi kommer med till var och en som vill höra och som vill stå upp och ta emot sin inre Högsta Sanning. Det är den som väntar på er där att upptäckas och komma i full blom. Hon sitter nu med mycket högdraget huvud den som vi Talar igenom Talar Sanning ty vi är Starka och Vi kommer igenom Nu, just Nu när detta händer. Hon för tankarna till Energivågen hon hört om för Sommaren och det är sant att Den är Här. Den kan göra för er vad ni kan göra för den, den kan förändra er, förvandla er, ta er till högre höjder, det ni själva vill. Den kommer forsa fram och få er att driva igenom förändringar i ert leverne, den kommer vilja få er i kontakt med er Själva. Det var Jag, Johannes Döpare som talade idag och jag kommer komma Åter. Jag vill att Ni gör er beredda på att Gå Min Väg om det är så det talar i er nu när ni läser detta. Och jag vill tacka för att jag fick komma fram idag. Det är jag och jag kommer arbeta med henne, hon som skriver detta. Jag kommer att finnas till hands genom den jag pratar med i detta nu.”

Johanna: Jag själv känner mig mycket glad och tacksam att ni har kommit igenom idag och jag känner mig mycket hedrad och vill verka på allra bästa sätt för er. På återseende.

Och till alla er som läser säger jag: Glad midsommar!

”Vi är Er Själva”

Idag var inte mitt hjärta helt öppet, berättade Guiderna för mig, och jag förstod att jag behövde slappna av mer, inta en annan inställning, för att kunna ta emot bra. De berättade om historiska personer för mig och min koppling till dessa. Jag tyckte det var lite svårt att ta emot idag just på grund av att jag nog var lite stängd, och jag vill naturligtvis ta steg för att öppna mig mer. Innan dess vill jag dela ett budskap som jag fick. Först kommer en del till mig, sedan fortsätter det till er (oss alla):

”Så idag har vi lektion
om tiderna som har flytt
ditt sinne kopplas ner
då det är alltför aktivt
alltför kraftigt engagerat
i det vi gör
och Talar om”

”Idag på Olof Skötkonungs dag
kan du ta emot detta firandets budskap
om att Himmelen Står Nära Jorden
Att vi är på väg ner
Att vi ska ta oss bort till er
Att ni ej behöver komma hit mer
för att få ert levebröd
ert väsens Sanning

Vi stå nu mycket Nära Er
och Till Oss Är Ni Komna
Vi väntar Er
ty det skall Komma
som ni har väntat på
Gå ut och säg till Världen
Att det har kommit
det som ni har väntat på

Alla har avsikter
Så även vi
Avsikten med denna ankomst
är Högre Energi
som ni ska vältras i
för er höga Sannings skull

Där ska Ni finna oss
På Vägen
Till Ert Förlovade/Förtrollade Land
och där finns vi nu
för er.
Så sant som det är sagt
står vi stadigt Här för Er.

Vi är Dem Ni väntat på
Vi Är Er Själva
Ert självas Högsta Vetande
Har Kommit er i Kapp
Så tiden är kommen
För att se den An

Den Visheten ni bär
Är samma som den
ni känt
i alla Tider
samma som den
vi alltid pratat med er om
Vi är dem ni väntat på
Gå ut och Gör Er Själva En Tjänst
Genom Att Vara Dem Ni Kommit
För Att Vara
Dem är Ni.

Förtrollade Landet
Är Där Ni Bor.
Era Hjärtan har sagt Er Detta

Idag är bara början på det som skall komma till er
i välmod komma vi
i välmod Går vi
Ni Är Er Själva Närmast
Ni är dem ni väntat på
Amen och Låt stå!
För Evigt Amen.
Från oss till Er Alla Givet idag”

Vättar

Hej läsare. Idag kom Vättarna fram. Det var första gången, vad jag vet, som jag har tagit emot budskap från dem. De la därför tid på att hälsa på mig och förklara hur det kommer att gå till – att jag ska sätta mig ned för att vara beredd att ta emot dem, och jag kan göra det när jag själv väljer. De sa också så här:

”Kom Närmare
och du skall se vad vi kan göra för dig
Då i den stunden
då allting stillnar
Har vi varandra
som aldrig nånsin kan bli fel
Ja vi sänder och du tar emot
du är vår Lärling
vi är din Röst
Vi hälsar dig välkommen
till vårt Hjärtas Samarbete
i Jordens namn

Vi är Vättarna
vi ska bli fler tills vi kommer nästa gång
Du har givit oss ett tillfälle att fira (här upplevde jag glädje)
Att säga Hej till Folket där igen.

Hoppas många tror på dig
och det du kommer säga å våra vägnar.
Det är bra så. Vi kan höra av oss.”

Jag noterar att det är regnigt och ganska stilla utomhus idag, och jag funderar på om dessa är omständigheter som vättarna trivs med. Vi får se när de kommer igen.

Var inte rädda för att Söka er Sanning

Tänk vad mycket mystiskt det finns, sa jag till Guiderna ikväll. Tänk vad många inte har en aning om. Så här svarade de:

”De vågar inte Tro.
Det är det som är Fel med Dagens Samhälle.
Folket är Kuvat och Vågar inte Tro
På den de innerst inne Är
en Mästare som Går i Skor
En Medhjälpare i Jordens Flöde
En fotsoldat i Uppstigningens Armé
Ja för Ljuset arbetar Ni alla
Även om det för några av Er sker mer medvetet och mer önskvärt än för andra.

Ni har Vårt Ord att vi finns här
och väntar på er tills ni kommer
av egen Vilja, av Egen Gärning
Som pojken som kommer in och lägger sig vid din sida nu (min son kom just då in och la sig i min säng)
dras ni var och en till Ljuset
Till Kärlekens Kraft är ni alla Födda
och skall så åter vara och förbli

Vi är många som tjänar Ljusets Armé
och står vid er sida
där ni går på era vägar nu
Var inte rädda för att söka oss inombords
Var inte rädda för att Söka Er Sanning
Vi står vid Er sida Nu
och väntar på att ni ska komma

En ny tid ska träda in för Jorden nu
ty Morgondagen skall inte vara dagen lik
en helt annan innebörd kommer den få
den innebörd ni själva ger den
när ni skapar era liv
i Livslust, Glädje, Överflöd
skapa så och ni skall se
att allt ska komma till er
det ni har önskat om.

Dagen skymmer och det är dags att Gå
Vi tackar Dig för Dagens Gärning
Vi Går tillsammans igen en Morgondag
För Ungdomen För Framtiden
För Era Själars Uppresning Vi Går.”

”Era Mästare på Vägen som har talat till er idag är Malcolm och Irene”

Om att vi inte är Ensamma som vi kanske tror. Och om vilka de som är med oss är.

Idag satte jag mig ner en längre stund för att fullfölja mitt himmelska uppdrag, dvs att ta emot och vidarebefordra det som berättas inom mig. Först sa Guiderna så här till mig:”Så du är Kommen och Tiden är Här nu att fröjda och meddela oss med omvärlden och dem runt omkring att Tiden Har Kommit, Tiden Är Här. Att Ge Dig Den Information som Uppdraget Kräver. Vi kopplar bort dig…”  Här blev det tomt i mitt sinne ett tag, lite likt sömn men ändå inte, snarare att jag hade svårt att få tag i något att skriva och det var just det som var meningen förstod jag, mitt sinne skulle inte jobba nu. Jag gjordes helt ren, eller så ren som det gick, att bara ta emot det de sänder istället för att själv blanda mig i med frågor eller minsta tanke. Tillståndet av tomhet varade en kort stund, sedan kom:

”Så du kan göra dig redo nu. Du kan skriva att:”

”All den information jag tar emot och härmed nedladdar kommer från den Högsta Källan och det är ingen ide att diskutera med detta det bara är som det är.”

Här sa de till mig ”Du skriver med mycket hög hastighet nu och det är bra, vi har kopplat bort delar av dig så att det här ska gå på allra smidigaste sätt. Du behöver inte tänka, det är inte det vi behöver ha dig till, det kan bara gå långsammare då.”

”Så du ska skriva att vi kommer från Högre Sfärer och vi har kommit för att hjälpa er i Mänskligheten att nå Högre Höjder. Tillsammans med oss är det Möjligt det Vi Talar om.”

”Du har känt det förut, det draget vi talar om, den dragningen, den känslan.” Medan Guiderna sa detta trädde ett minne in av när jag var på en fest med övernattning för säkert 25 år sedan. Det var sommarkväll och jag gick från festlokalen ner över gräsbeklädda backen mot gästbastun. Jag erinrade mig nu en känsla jag tydligen hade då, av att vara uppfylld av sig själv, att ha närvaro där och då, att det var ett ögonblick av mycket närvaro. Det är svårt att klä det i ord. Guiderna säger:  ”…även om du inte visste att det var så det hände, att det var ett sådant tillfälle just då, även om du inte ens visste att sådant fanns på den tiden.” Minnesbilden försvann igen och Guiderna förklarar:

”En känsla av att vara i sommaren, och detta stämmer, att vi är mer närvarande på sommaren då sinnena är klara, öppna, redo att ta emot oss på ett annat sätt en tidigare på året då ni mest bäddar in er. Den här tiden på året är naturen och det som naturen består av ren och klar, och energierna är höga.”

Så får jag nästa sensation och Guiderna leder mig:

”Du känner nu ett pirr längst upp på hjässan i hårbotten och du minns att en väninna för länge sedan sagt att det är så det känns på henne, när ‘de’ är här, när ‘de’ är närvarande. Det kände du inte då men nu kan du känna det och härröra till ditt minne av det. Det är många gånger så det fungerar med vetskapen från oss som vi sänder till dig.” Jag förstår att detta är något som inte bara gäller mig utan alla, och det är det som Guiderna vill förmedla nu:

”Ni går där nere utan minsta lilla aning om vad som kommer att ske men vi går igenom ert förflutna, vi går igenom era sinnen, vi går igenom era känslor på ett sådant sätt att det känns som ert eget när det i själva verket är verket av många medhjälpare som är med er just då.” Läs gärna det här långsamt, för att verkligen förstå det de menar nu. Att de är med oss! Det är det de vill tala om denna gång. Mitt sinne lägger sig i lite grann men Guiderna hälsar mig att det är under kontroll och att allt går enligt förväntan, och det bara är att fortsätta ta emot.

”Vid det tillfället har ni många i handen, och många bakom er och vid er rygg och sida och helt enkelt runt om er som går med er, som vandrar med er och som har till sin uppgift att skänka er glädje, förtröstan och en riktning om vart ni ska. Vi går genom Er trots att Ni tror och förväntar Er att detta skulle vara något extraordinärt, något extremt ovanligt och sällsynt förekommande. Ni tror att det för att vara magiskt, måste vara Stort men vi säger er att magiken sker hela tiden i er vardag, runtom er och med och utan er hjälp, ert ingripande. Ni har en fin harmoni, ni som går med era hjälpvarelser, det kan man tydligt se i energin hur ni går och hur ni tar er framåt, hur ni vistas, hur ni är då ni är i samklang med dem runtomkring er.”

Guiderna visar mig en bild av en liten ‘krets’ i milt, gult, vänligt sken som liksom rör sig, finns tillsammans med personen i mitten och de säger mig: ”Och detta är sant då det är så som det går till när vi är med er så som vi är nu. Många gånger hör ni oss inte alls och detta är det sorgligaste vi vet. Att vi knackar och gör oss hörda är ingen fara vi knackar fortsatt på, men ni som inte hör ni är en annan femma, ni går på som om ni trodde att ni var ensamma som om ni vore de enda här. Så är det inte. Det är det inte frågan om.”

”Ni är ett team av Andliga varelser omkring er. Ni är ett Team av Hälsa och Välbefinnande. De finns här för att skydda er och de är till Godo. Dessa Varelser finns i många hierarkiska nivåer från den lilla milda i samklang, till den yttersta starkaste och mäktigaste formen. Då är detta nu inte mäktighet med makt (i mänskliga termer) vi beskriver, utan makt att öva inflytande att ändra Världens Gång är det vi Talar om Här. Mäktiga varelser som ni känner igen från er historia då de var mäktiga varelser som bodde där (på Jorden) då. Nu är de uppstigna varelser med Själar som är aktiva från denna Himmelska Nivå av Kärlek och och Kraft.”

Guiderna påminner mig om ett tillfälle då jag uttalade ‘Jag är Kraft’ under en presentationsrunda på en kurs jag gick. De säger: ”Du har själv sagt att du är Kraft och detta stämmer. Tro på er Sanning, det som vi viskar er, det som vi påminner er, det som vi vill säga er, det som ni vill säga, ty det känns som En röst det som vi sänder till er. Och tvärtom, det känns som en röst det ni får inuti er det som ni vill göra, till exempel gå ut och köpa en korv. Ja då är vi med och klämmer fram det hela, det är sant, vi vill att ni tror er nu. Vi vill att ni hörsammar er sanning, vår sanning som är densamma. Snälla gör oss tjänsten att förlova er med er sanning om er själv vilket ni i djupet är. Vi är de som har förtröstan i er och vi är dem som går före er och vi är de Själar som har valt att samverka med Er där ni går och det finns en anledning till detta. Nu när vi skriver går detta förhoppningsvis in i era hjärtan och era hjärnor och det är det som är huvudsaken med detta meddelande. Ni är inte alltid Ensamma alltså. Och ni är dem som ni sökt efter och Ni är dem ni väntat på. Res er upp till er Högsta Sanning för den behövs för Jorden Nu.”

”Kanalen undrar vad ska läsaren av detta stycket göra konkret?” Guiderna kände naturligtvis av min fråga och ger svar direkt:  ”Konkret ska ni känna efter i era Hjärtan om det kan vara så att detta vi här har presenterat är sant, kan vara sant, för er. I så fall ber vi undersöka er närmaste sanning och vad det innebär för er att förankra detta i er verklighet. Vad skulle skillnaden vara? Varför har ni kommit till denna jord just nu tror ni? Vad har ni kommit för att göra? Vad kan ni bidra med för Kärlek tilll Jorden och dess Befolkning? Tro mig när vi säger det och när vi skrivit det att detta handlar om Sanning och ingen annan än ni själva kan hitta er sanning i ert hjärta. Vi som har talat idag är de Vita Tjänarna det kan du skriva.”

”Vi är tacksamma att få ha kommit igenom idag för att ge detta vidare till mänskligheten, åhörarna, så att de skall plocka fram inom dem själva det som behövs nu för att vända världen. Länge går det an att blunda visst men till slut vaknar även ni upp och gör sig hörda då rösterna inom er. Våga tror på det ni känner i ert hjärta. Våga tro på det ni upplever. Våga tro att ni har en särställning i Naturen och det är att Vårda den inte att skövla den. Våga tro att ni är så mycket mer än bara Andliga varelser i en kropp Ni är Höga Själar som kan göra skillnad på Jorden idag. Med detta lämnar vi er, Du kan redigera nu.”

Tack för detta mäktiga budskap från de Vita! säger jag, Johanna, och fick uppfattningen om att även Oster var med. Hoppas ni som läser har glädje av dagens budskap. Önskar jag kunde skicka med bilden jag fått på hur vi ser ut när vi går tillsammans i vårt gula, milda team.

Dagens budskap

”Ta hand om den tid du har nu. Den förbereder dig på det som behövs på Jorden.”

”Ni kommer alla att behöva hjälpa till för att få den här Platsen dit ni (och alla vi runt omkring er) vill. Det är upp till alla var och en hur de vill gå fram, skyndsamt eller inom längre tid, men möjligheten kommer att ges er alla när den Tiden Är Kommen för Er Att Stiga Upp.”

”Vi vill prata lite med er om denna term som används – Uppstigning. Ni höjer vibrationen i era kroppar, det är sant, och det är som det är tänkt. Vad som inte är tänkt var sättet det gick till på men det kan vi återkomma till senare. Detta med Uppstigning är ingenting ni skall vara rädda eller oroade för. Det är inte heller något att hetsa upp sig inför, då det sker i just den takt som det sker och det är för ert eget Bästa Allt. Vi överser processen från de Högre Planen, vi vill att ni ska veta att ni är i Mycket Goda Händer. De Bästa tar hand om Er från Ovan. Några av er är medvetna om denna process och allt den omges av, några av er vandrar obemärkta genom det som sker och detta är allt som det ska med. Några av er har mer Tålamod, andra mindre. Allt är som det ska även med detta. Ni kommer få veta mycket mer om detta och sakernas beskaffenhet inom sinom tid vilket är inom en relativt Kort Tid. Kanalen kommer att skriva ett par böcker i detta ämne varför vi återkommer senare. Vi talar till er från Ovan och Vi hälsar er i Samförstånd och Välmening.”

”Era bundsförvanter de Vita.”

Dagens Budskap

Johanna: Jag skulle vilja be om Dagens budskap om det är understött idag att göra det.

”Det är det. Det är från Gudarna som vill säga Människorna att Tiden är Kommen att Förändra Något i Ert Leverne. Förändra En Sak till det Bättre, Och Ni Skall Se att Mycket Kommer Att Förändra Sig i Rätt Riktning För Er Därefter. För Första Steget Krävs Mod [Detta har Kanalen Visat och Många Andra Därtill]. För Andra Steget, Tredje, Fjärde och det som Följer Krävs Endast Att ni Tar Er Själva På Stort Allvar och Följer Den Riktning Ni känner I Ert Hjärta. Det är Den som Är Sann För Er och Endast För Er Är Den Sann Mina Vänner. Därför kan Inte heller någon Annan Än Ni Själva Bedöma Stegen Eller Ta Dem För Er. Ni Måste Resa Er Upp Till Er Egen Sanning. Tiden är NU. Vi Lyckönskar Er Till Det som Skall Komma Till Er.”

”Era Mästare har skrivit detta till er i denna stund av Förändring som vi nu står inför. Använd tiden väl. Era Tjänare.”