Månadsarkiv: september 2016

”Kära läsare”,

”Vi hälsar er tillbaka i denna omväxlande, stormande tid som nu har lagt sig något och ni kan emotse lugnare vindar, rentav stiltje för dem som njuter så. Är ni som kanalen* har det varit en turbulent tid med mycket reningsprocesser och mycket hårt arbete under ytan av det som skenbart tycks vara ni. Ni består ju även av sådant ni inte alltid ser och är medvetna om. Sådant som finns inuti er som kallar på er uppmärksamhet när ni inte vet det, när ni skyndar, när ni vilar, när ni finns tillgängliga för oss att arbeta på er, vilket vi gör i samråd med er naturligtvis.”

”Idag har det blivit dags för oss att framträda för att ge er budskap om en ny tid – den nya tid som ska komma er alla till mötes. Den kommer snart till Jorden. Vi skulle kunna säga att den redan är här. Fokusera på vad som finns och vad ni önskar se i era Hjärtan, och tiden ska vara mogen för er att realisera det. Ni kan också bara vila om så är fallet. Ni tittar inom er själva, gör upp planer för hur ni vill vara och detta skall då komma till er. Kom ihåg att önska med hela Ert Hjärta i åtanke och utifrån en kärleksfull hälsning till alla dem som bebor Jordens yta. Det är dem som ni berör med era meddelanden och önskningar om fred på Jordens yta. Det är dem som ni berör i era handlingar. Det är dem som mycket av detta handlar om nu, när vi närmar oss den Mörka tidens ände och slut på det som styrt och kontrollerat er länge nog. Vi är dem som kommer kliva fram istället att sida vid sida med er ta oss an det som behövs iordningsställas i ert samhälle nu. Det finns mycket som kan göras och som sannerligen görs redan nu, så är det dessfakto. Men det behövs nya tag för att släppa allt detta nya fritt så att det kan segla upp och ta allt med storm så som bara det kan. Det behöver frigöras och underblåsas av goda ljumma vindar.”

”Förändringens vindar som blåser är ljumma, mina vänner. Goda till sinnelaget, välvilliga till sin karaktär. Ni kan alla sätta er ner och känna ro en stund, ty ni har ansträngt er väl. Ni har gjort det yttersta som ni har kunnat denna gång och för detta tackar vi er. Fortsätt på era vägar, tappra själar, och det ska inte bli länge tills vi möts vid ett ljust tillfälle i framtiden. Tills dess, gå med vinden i er rygg. Känner ni den inte, be oss om den och vi ska blåsa den lite tydligare. Ni är oss mycket tillgivna. Mycket älskade.”

”Hälsningar
Vi som går före.”

 

*jag som skriver detta, Johanna

——————-
Posta gärna vidare och sprid, men ange Källa: Kanaliserad 2016.09.21 av Johanna Kallstenius, Livsuppgift se http://www.ennytid.se

En stark ström kommer till Jorden nu.

”Jordens barn, vi kommer till er nu

I en enad röst för att be er att fatta ett beslut

Om vem du är.

Är du den gamle trötte som inte orkar gå mer, väntar på att få komma hem

Eller är du den unge starke som har mycket gärning kvar i din lekamen?

Du kan fatta beslutet inom dig nu.

Inget kommer att hända dig, allt är bra. Inget kommer att hända förutom att vi tar din önskan med oss på vår väg

När vi genom skall dra och svepa

Den Nya Tidens mycket starka våg

Som är här för att få er alla att vakna upp en gång för alla

Till den sanningen som är er Högsta sanning om er själv.

Vi har kommit för att ta med oss till Jorden nu

Den starkaste strömning ni kommer att erfara på er väg genom universa.

Jag är här för att säga att vågen kommer tvinga er att välja väg mellan det Gamla och det Nya

Det som ska komma och det som har varit.

Detta gör ni i era hjärtan på vår befallning. Det är ingenting som ska skaka upp gammal rädsla hos er, tvärtom, denna rädsla är till för att göras av med nu.

Så, har ni förstått vad vi har bett er om att göra?

Att ta era sinnen och era förnuft till fånga, att låta hjärtat visa vägen till de högre höjderna.

Vi var Esaim som pratade här idag om någon av er vill veta det för sin bekvämlighet. Vi ber er göra detta val om och när ni själva har lust. Ni är fria att leva som ni själva önskar.

Det har varit en ära att komma hit idag.”

Johanna: Tack Esaim/Ebrahim/Elohim (jag är osäker på hur jag uppfattar namnet). Jag upplever er energi som mycket stark och kraftfull, nästan hård? Om det går att mjuka upp budskapet så att det ändå går fram, hur skulle det vara då?

”Vi är kraftfulla

Det är vår kraft du känner som får dig att erfara ”hårt”

Då vi är bestämda till vår natur

Du räds icke sådana som vi

Därför kan vi komma genom dig

På ett auktoritärt sätt

När det är det som behövs.

Du har vårt ord på att allt är gott

Att vi kommit har i Ljusets namn.”

Johanna: Tack. För att ni kom och tack. För att ni förklarade.

”Du är en känslig själ. Ibland måste vi ta i

För att göra oss hörda

Du ska icke därför tro att något inte är som det ska.

Elohim.”