Månadsarkiv: februari 2016

Nyheter från Galaktiska Rådet

”Vi kommer att tala mer med er när det närmas. Det kan dröja ännu några dagar. Mycket är i planering nu för Jorden, mycket är på väg att förändra sig för er som bebor den här planeten. Mycket kommer förändras i sättet ni lever på och hur ni agerar med varandra. Det kommer bli en plats med högre grad av Kärlek, det kommer bli en plats med högre Intuition och Närvaro från alla oss som hjälper Er.

Det kommer också vara en plats för uttryckande av Guds Innersta Sanning, vad detta innebär kommer ni att bli varse i sinom tid. För nu räcker det med att säga er ett lämpligt farväl till den tiden som har gått, som har passerat. Den är förbi nu och vi ber er att släppa den. Släpp den med allt den stod för. Gud vet alla farsoter och odågor ni haft på er Planet. Nu är det dags att städa här och det arbetet har påbörjats.

Vi är det Galaktiska Rådet och vi kommer med nyheter till er från de yttre regionerna av Er Rymd dvs där allting sker på en helt annan frekvens och i en annan Tid om ni så vill. Det är Skaparens Vilja att vi skall bistå er i denna Tid av Uppstigning för Jorden och för hennes vänner dvs ni som bebor Planeten idag i vithet och i rena hjärtan. Ni är dem vi talar till när vi meddelar oss på detta sätt. Alla är välkomna som vill lyssna. Galaktiska planerna är Stora för Jorden. I detta nu som vi talar sker en överföring av mindre paket i riklig mängd som kommer anlända till Jorden på utsedd tid. Allt går enligt plan och allt är utfört till minsta detalj. Inga misstag kan begås i detta Arbete Av Ljus ty detta är vad vårt uppdrag handlar om. Ni som kan känna Ljus i era kroppar vet vad vi talar om. Ni som ännu inte är invigda i Ljusets hemlighet ser ett givet tillfälle att göra det nu. Ni är alla välkomna i vår Faders namn.”

Galaktiska Rådet om Energivåg

Johanna: Händer det här bara med mig?

”Det händer hela mänskligheten. Du är en Mottagare bara. Du tar emot det och sänder vidare. Genom dig fortplantas det. Och sprids utåt dit där det skall nå. 
Du har öppnat upp dig för att vara spridare av Ljuset och dess krafter, dess många namn. De skola besöka dig, de skola till dig komma om de inte redan är här. Du är ett fordon för Ljuset nu, du är en nod. Galaktiska Rådet är här, det har varit vi som talar en stund. Vi vill föra fram budskap av skiftande natur det är av största vikt och angelägenhet det vi vill tala om. Ikväll sänds det som ska sändas ut till jorden och ni kommer känna det i era kroppar. De kommer bli mer mottagliga för Ljus, de kommer bli mer fyllda av det. Det är den profetian vi har kommit med och nu är vi här med den då den är sann. Ljuset skall vara er Evigt givet Ljuset skall vara ert från och med Nu. Det har varit ett krävande uppdrag och inatt kommer det att ske.”

I efterhand har jag läst på sajter med själslig information att det kommit en stark energivåg till jorden 160219, just som detta avsnitt talade om. Jag får flera signaler på att det är oerhört stora saker som håller på att ske på jorden nu, med mycket stora omvälvningar. De är till det bättre! Och det verkar som att jag och andra är på plats för att guida i detta när svar och information behövs.

Vakna upp till en ny tid

Det här kom till mig på t-banan:

”Detta är en otroligt händelserik tid! Vi kommer vakna upp till något mycket stort! Vakna upp systrar och bröder och ni skall förvånas över allt ni kommer att se. Vi arbetar på denna kanal och på er alla i tysthet eller på mer märkbart sätt. Ni kan själva hjälpa till genom att göra er vaksamma över de beslut ni fattar och över vilka handlingar och ord ni riktar. Dessa är i sanning skapande. En ny värld är på väg att födas och ni skall alla vara med i den. Ära till er, ära till dem som föder fram den. De Ljusa skall vinna och vi står här för att möta er i evighet. Amen”

Plejaderna om Vad vi kan göra nu

Johanna: Vad kan jag lägga ut som hjälper människor idag?

”Säg dem att det kommer vara många som kommer tala genom dig. Att du kommer vara en företrädare på Jorden från oss som inte kommer närmre än så här. Men säg att det finns mycket som hjälper er nu och att vi är många här. Att vi vill ert allra bästa och pusha er mot det som behöver göras nu. Ni kan ta beslut i er själva om vad det är som ska hända härnäst, det är vad ni kan göra. Att alltid checka in med er själva för att göra er uppmärksamma på var ni står. Därefter väljer ni riktning och detta kan ni göra utifrån er Känsla. Den är er given för att erfara och följa. Känn in. Tack.”

Plejaderna