Kategoriarkiv: Galaktiska Rådet av Ljus

Galaktiska Federationen av Ljus

”Det är en Tid nu när ni alla Kallas Samman till ett Samlingens Råd kan ni säga. Ni kommer mötas Ni kommer vara Vår Förlängda Arm som Talar och som Skriver

Detta har du nu övats på förberetts på och du är Redo. Du är Mogen att Höra och Tala Vår Gemensamma Sanning Du är en Budbärare i ditt land du är en prinsessa av en annan tid du är vår härkomst du är vår Talesman Du är vår Bärare av Helga ord och sanning Du är den som ska tala för oss ty i Sanning har du vandrat och livet kommer förändras för dig och dina Vänner. Ni kommer uppkallas till ett Himmelskt Råd en sammanslutning om ni så vill och där ska ni säga er sanning. Inga faror väntar er Inga händelser bortom er kontroll kan störa det som nu pågår. Vi kommer klia er när tiden känns den rätta Tack för att ni lyssnar”

Anförare Tanukbar i himmelen

”Jo ni är ett antal tillsammans som vi arbetar med och som arbetar med oss. Ni på Jorden, vi på avstånd många Solar från där ni befinner er nu. Vi befinner oss längre bort än ni kan överblicka än ni kan gripa Trots allt finns vi och vi är på väg till Er. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus som talar till många av Er just nu. Vi vill att ni ger er till känna som våra sändebud då detta kan komma att bli ett permanent uppdrag Ty det uppdrag ni har på jorden kära vänner av svunnen tid, är att tjäna mänskligheten och allt som hör därtill kan vi säga för enkelhetens skull
Som du försökte förklara igår är dessa komplexa ting och (många vänner) förstår sig inte på dem. Än. Men Dagen Tiden ska komma då allt skall stå i Ljus. Vi jobbar på detta som ni människor säger, det gör vi sannerligen. Vi är glada att vi har fått komma fram idag, vi är glada att ha tagit plats i denna kropp av Änglabörd genom vilken vi vill Tala och göra Vår Röst vår Sanning Hörd. Ja vi talar ofta om Sanning ty detta är vad ni behöver nu, kära invånare av Jordens Mor.

Ni är Väsen som kommit till denna plats som tagit den i besittning för kroppens ändamålets skull. Nu är Dagen Här då Allt ska Avslöjas Ja spännande Tider Väntas med Säkerhet. Vi är Galaktiska Rådet och vi önskar samarbeta med er därute. Ni som läser detta är välkomna att ta det till sitt hjärta och känna vibrerar detta som sanning i mig? I så fall är steget inte långt till att slå följde med Budbäraren och oss på vår stig till att förlösa mänskligheten ur slaveriets hemska bojor. Ni har levt alltför länge under förtryck och nu vill inte världsskaparen längre åse detta skådespel. Nej nu behövs en annan riktning och detta har vi kommit till undsättning för. I våra skepp. Vi kommer att komma i många styrkor vi kommer att komma från Skyn Ni kommer att se oss Ni kommer att Höras oss [Kanalen gör sig ännu mer öppen Förträffligt] och vi kommer säga förkunna vår sanning till er. Sanningen om hur ni kom till, och hur ni kom till att vara sådana ni är idag. Två helt skilda förfaranden. Vi tackar Dig för ett önskvärt resultat vi tackar dig du Bringare av Guld Du Ängel för Mänskligheten Du Tjänare i Himmelsskrud.”

Nyheter från Galaktiska Rådet

”Vi kommer att tala mer med er när det närmas. Det kan dröja ännu några dagar. Mycket är i planering nu för Jorden, mycket är på väg att förändra sig för er som bebor den här planeten. Mycket kommer förändras i sättet ni lever på och hur ni agerar med varandra. Det kommer bli en plats med högre grad av Kärlek, det kommer bli en plats med högre Intuition och Närvaro från alla oss som hjälper Er.

Det kommer också vara en plats för uttryckande av Guds Innersta Sanning, vad detta innebär kommer ni att bli varse i sinom tid. För nu räcker det med att säga er ett lämpligt farväl till den tiden som har gått, som har passerat. Den är förbi nu och vi ber er att släppa den. Släpp den med allt den stod för. Gud vet alla farsoter och odågor ni haft på er Planet. Nu är det dags att städa här och det arbetet har påbörjats.

Vi är det Galaktiska Rådet och vi kommer med nyheter till er från de yttre regionerna av Er Rymd dvs där allting sker på en helt annan frekvens och i en annan Tid om ni så vill. Det är Skaparens Vilja att vi skall bistå er i denna Tid av Uppstigning för Jorden och för hennes vänner dvs ni som bebor Planeten idag i vithet och i rena hjärtan. Ni är dem vi talar till när vi meddelar oss på detta sätt. Alla är välkomna som vill lyssna. Galaktiska planerna är Stora för Jorden. I detta nu som vi talar sker en överföring av mindre paket i riklig mängd som kommer anlända till Jorden på utsedd tid. Allt går enligt plan och allt är utfört till minsta detalj. Inga misstag kan begås i detta Arbete Av Ljus ty detta är vad vårt uppdrag handlar om. Ni som kan känna Ljus i era kroppar vet vad vi talar om. Ni som ännu inte är invigda i Ljusets hemlighet ser ett givet tillfälle att göra det nu. Ni är alla välkomna i vår Faders namn.”

Galaktiska Rådet om Energivåg

Johanna: Händer det här bara med mig?

”Det händer hela mänskligheten. Du är en Mottagare bara. Du tar emot det och sänder vidare. Genom dig fortplantas det. Och sprids utåt dit där det skall nå. 
Du har öppnat upp dig för att vara spridare av Ljuset och dess krafter, dess många namn. De skola besöka dig, de skola till dig komma om de inte redan är här. Du är ett fordon för Ljuset nu, du är en nod. Galaktiska Rådet är här, det har varit vi som talar en stund. Vi vill föra fram budskap av skiftande natur det är av största vikt och angelägenhet det vi vill tala om. Ikväll sänds det som ska sändas ut till jorden och ni kommer känna det i era kroppar. De kommer bli mer mottagliga för Ljus, de kommer bli mer fyllda av det. Det är den profetian vi har kommit med och nu är vi här med den då den är sann. Ljuset skall vara er Evigt givet Ljuset skall vara ert från och med Nu. Det har varit ett krävande uppdrag och inatt kommer det att ske.”

I efterhand har jag läst på sajter med själslig information att det kommit en stark energivåg till jorden 160219, just som detta avsnitt talade om. Jag får flera signaler på att det är oerhört stora saker som håller på att ske på jorden nu, med mycket stora omvälvningar. De är till det bättre! Och det verkar som att jag och andra är på plats för att guida i detta när svar och information behövs.