Kategoriarkiv: Thor

Dagens budskap

”Det har blivit dags för Dagens budskap.

Vi som är här med er i dag är många, för att förmedla till er ett budskap med vars kraft det görs varmt i era hjärtan.

Jag börjar, jag är Saul. Och jag har kommit till er idag för att förmedla den heliga kraft som nu förmedlas till er i era hjärtan när ni läser detta, vi fyller på det som vi kan kalla för era hjärtas bägare med den heliga dryck som ni en gång kände som den som låg närmast ert Hjärta. Ert Hjärtas Sång, Ert Hjärtas Bägare, är nu fylld. Vi tackar er för att ni lyssnat. Namaste, medmänniskor.”

”Vi kan tala för er om runor, detta heliga språk från er forntida tid där det stod skrivet det som vi nu pratar om fast på ett annat sätt på denna då annorlunda tid från den som ni nu lever i.

Jag är Thor och jag har den kraften som många av er tala om men få bruka. Kärlekens kraft är den jag talar om och det har blivit tid och dags att föra fram den nu. Hon skriver och jag talar och det är bra. Det gör sig bäst på detta sätt. Såsom ock ni kan förflytta era sinnen åt sidan har nu kanalen gjort det för detta ändamål att sändningen ska komma igenom så fri från störningar och brusningar som det för möjligt  på jordens yta idag. På den tiden jag levde använde vi naturväsen oss av andra krafter än vad ni gör på jorden idag. Kanalen upplever stel nacke och hakparti det är i sin ordning det är också för henne ett tecken att min genomslagskraft är stor. Andra krafter än idag, använde vi naturvise av oss då på den tiden, än vad ni gör idag. Idag far ni fram i fart och med många mål och inget sikte och ni springer iväg från den plats där kraften i sanning bor nämligen inuti er själva. Ana ni föga hur stora och starka ni är, kraftfulla i ert eget väsen, helt i oberoende av andra väsens kraft för att tillskapa den. Den är er, den har givits er för att bruka. Så ta den i akt! Bruka den så som sig må! Skapa med denna, det som ni vill skapa! för er och för era nästa, de som leva med er och de som följa efter er. Ni är Herrans väsen och skåda hur ni varje dag gör er mindre än denna sanning! Nej, res upp nu till er Sanning och visa dem i Världen, vad ni klarar av och är kapabla till. Vi som har talat är Thor och vi kom till er från forntiden så som ni ser det men i verkligheten mycket nära er på Jorden nu. Vi kommer komma fram allt längre allt eftersom framförflyttningarna sker på Jorden och vi har Talat till er idag från den Plats ni inte längre känner till kallad Andromeda. Vi är här i hälsning och för att det ska bryta fram en Hjärtas kraft.”

Annons