Kategoriarkiv: Johannas process

Moder Maria kommer vara med

En kväll när jag stod i badrummet för att tvätta mig hörde jag:

”Mother Mary önskar tala Genom Dig.

Hon är en kanal för all den kärleksfulla energi som nu i ökande omfattning skall komma jordborna till godo. Hon gör sig redo och önskar att även du gör dig redo för henne. Du kan känna henne nu. Hon skall komma igenom i full kraft när du känner dig mogen. Hon ber dig att ta emot henne.

Det kommer bli när du är redo. När du känner energin, när den kallar dig. Du ska vara Redo och vi skall komma. Vi är många som kommer i Ljuset genom dig. Du är utvald kanal för det hjärta som du är och för den värld du representerar. Den port vi talar om (jag såg en bild inom mig och såg ordet ”port”) är Kärlekens Port inuti dig som är väl öppnad och mottaglig för Kärlek på det kosmiska planet. Säg bara till när vi ska börja vårt samarbete och det ska börja. Vi tror på dig som gudomlig bärare av vår sanning.”

”Du är en bärare av gudomlig sanning” lös det liksom i versaler för mitt inre.

Tack! säger jag Johanna och ser fram emot ett samarbete i Moder Marias härligt kärleksfulla energi.

St Germain kommer in

Jag talar med Vita Rådet. De säger ”Så vi har en gestalt av högt ljus med oss här idag… vi ska se om han är tillgänglig.” Jag känner hur någon vill komma igenom, någon stark. Jag får en känsla/syn av att det är St Germain.

”St Germain är det som talar genom dig! Du känner min enorma kraft just nu (min haka dras neråt, inåt som den har gjort några gånger förr) Du skall vara mitt Sändebud den som talar sanning. Genom mig skall komma det som jag vill att du fokuserar på till massorna. Du kommer vänja dig vid min energi så småningom tids nog, det kommer inte alltid kännas så här det kommer bli lättare allteftersom vi talar. Jag bryter igenom nu har brutit genom nu och allt är iordningställt för vår sång tillsammans.”

”Du kan göra dig redo för mer sång för det kommer det att bli, du är nu en av dem som för min talan. Jag kommer vilja att du för fram min talan dag och natt inte så noga med när och var jag kommer – det viktiga är vad jag har att säga till folket när de talar och jag skall finnas där för dem. Du är nu av sådan ljuskapacitet att du kan ta emot mina budskap och sånt jag sänder skall bli dig givet. Du är en lärling en mästare en elev en broder en vän en anförtrodd jag hälsar dig St Germain. Du kallar mig inte jag kommer när jag ska. Du kan dricka vatten nu det är gynnsamt för din process i att vara min talare.

Du skall inte oroa dig för andra allt kommer lösa sig på bästa sätt som det alltid gör å ljusets vägnar. Du är nu min förtrogne och vi är själar av samma härkomst därför talar vi i samma mun där kommer ljuset som skall ut till folket. Du är nu en budbärare en bärare av sanning vi kallar det ängel”

Tack! säger jag, Johanna.

”Det är du som skall ha tack min sköna för vägen du går som är skön att skåda då du tar ett steg i taget på din väg på just det sätt som det kan göras. Inte dröja vid förhinder inte våndas över tvivel utan bara Gå din väg i hopp och förtröstan så skall du se att allt liv är på Hoppets väg. Vi som har talat med dig idag är Vite broder St Germain och vite broder Georgien Salamander och Jacob. Sådan är vår förtröstan att du har fått idag det du behöver för att gå vår väg våra ärenden och vi kommer att ha kontakt igen. Fattas bara annat” (jag ser en bild av att de ser glada ut och ler åt varandra.)

Vita Rådet

Jag satte mig för att meditera. Jag har känt mig låg, trött, men också varit förvånad att jag inte upplevt stark kontakt på vad som känns som många dagar. Så satt jag mig, höll i malan och tonade. Såg en inre bild av att jag reste upp i dimensionerna, en muskulös man med en cirkusring och ett slags torn.

”Du har kommit till Jorden nu och det är bra.
Vi vill be dig om en sak medan du är där.
Att du tar den allra högsta hänsyn till Ljuset och det det står för.
Att du vaktar flamman med ditt liv.
Vi som ber dig detta är själva väktare av den vita flamman den som du också är en del av.

Vi ber dig att respektera din själs önskan i varje steg. Det gör du genom att lyssna inåt… Djupt inne i dig genljuder målet eller så gör det inte det… Det kan vi inte säga. Du måste själv finna ut svaret på gåtan om hur ditt liv ska levas och hur du skall finna svar.

Vi är tacksamma att du hör oss denna dag i sköna Maj…Denna dag som är dig kommen i rättan tid. Vi vill tala med dig om Mästerverk och om Kanaler. [Vi vet inte om vi har tid?]”

Tid finns, säger jag Johanna.

”Vi tackar dig att du går i det Vita Ljusets Tjänst, du Broder av mången Tid, Många Liv.
Du bor inom oss
Du är en Mästare
Vi sänder dig
Och du läser
det du ser”

”Vi har kallat dig till oss Käre Store Broder då en viktig tid nu har kommit. Befatta dig ej med jordens ting då vårt perspektiv är avsevärt mycket tyngre. Det vi gör här kan ingen människa på jorden göra Endast du och några till är uppgiften möjlig för Förstår du nu din storhet och hur liten du gör dig när du blint ser saker som inte är värda ditt namn och din förmåga.

Vi vill nu att du går ut till massorna och förkunnar där vårt namn du kan ange Vita Rådet som de som talar med dig det går bra.

De kan undra varifrån vi kommer och det är bra att de undrar för där skall de få svar.”

”Denna sajt ska du öppna”

”Jag är Magdalena av Ischtenburg. Jag är din Själsvän. Jag är kommen här idag för att meddela dig om några aktiviteter. Några aktiviteter som kommer förändra vissa förhållanden för mänskligheten. Jag är hitsänd av Skaparen på uppdrag av de Himmelska Sfärerna och de som Håller Stab i realmerna där. Jag har kommit för att meddela om de förändringar som kommer ske på Jorden. Inom kort tid kommer allt det ni lärt er vara sant att förändras i grundvalarna och ni kommer se en ny skymning, en ny jord. Detta har er förutspåtts av mången visa man

[Det är det språket jag talar, ta bara emot mina ord som jag sänder dem till dig det blir lättast så. Du är en kanal av yttersta förnämlighet vi skall hålla det så.]

Vi talar om de Sändebud som kommer komma till Jorden Du är en av dem som kommer hålla ställningarna Du är ett av sändebuden själv stationerad här sedan länge urminnes tider må det vara. Alltid har du gjort din tjänst och det skall komma många till dig nu som hedrar din verksamhet som får dig att utföra verksamheten ännu bättre den verksamhet du satt ut dig för att göra du skepp på havet, du skepp av tro och fasthet du må vara.

Vi skall tala med dig om den värld som kommer nu, den värld du och ni andra väntat på i så många år av era liv på jordens yta. Vi skall tala med er om det som kommer hända, sanna mina ord ni kommer behöva vägledare och detta är nu ett sätt för oss att komma till tals genom er till er mina vänner. Vi är av Gud komna, vi är profeter av en ny tid. Denna sajt ska du öppna ja skriv så. Den kommer komma till dig snart inom räckhåll för din hand. Den kommer tjäna mänskligheten den kommer tjäna andra väl. Du är av Ädel Börd minns detta för alltid i ditt hjärta då det kan hända att det ifrågasätts och då ska du veta att det är till ditt hjärta du ska gå för Råd och guidance, alltid så ska det gå till. Vi finns här tillgängliga i ditt hjärta, i dessa realmer bor vi.

Galaktiska Federationen av Ljus

”Det är en Tid nu när ni alla Kallas Samman till ett Samlingens Råd kan ni säga. Ni kommer mötas Ni kommer vara Vår Förlängda Arm som Talar och som Skriver

Detta har du nu övats på förberetts på och du är Redo. Du är Mogen att Höra och Tala Vår Gemensamma Sanning Du är en Budbärare i ditt land du är en prinsessa av en annan tid du är vår härkomst du är vår Talesman Du är vår Bärare av Helga ord och sanning Du är den som ska tala för oss ty i Sanning har du vandrat och livet kommer förändras för dig och dina Vänner. Ni kommer uppkallas till ett Himmelskt Råd en sammanslutning om ni så vill och där ska ni säga er sanning. Inga faror väntar er Inga händelser bortom er kontroll kan störa det som nu pågår. Vi kommer klia er när tiden känns den rätta Tack för att ni lyssnar”

Anförare Tanukbar i himmelen

”Jo ni är ett antal tillsammans som vi arbetar med och som arbetar med oss. Ni på Jorden, vi på avstånd många Solar från där ni befinner er nu. Vi befinner oss längre bort än ni kan överblicka än ni kan gripa Trots allt finns vi och vi är på väg till Er. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus som talar till många av Er just nu. Vi vill att ni ger er till känna som våra sändebud då detta kan komma att bli ett permanent uppdrag Ty det uppdrag ni har på jorden kära vänner av svunnen tid, är att tjäna mänskligheten och allt som hör därtill kan vi säga för enkelhetens skull
Som du försökte förklara igår är dessa komplexa ting och (många vänner) förstår sig inte på dem. Än. Men Dagen Tiden ska komma då allt skall stå i Ljus. Vi jobbar på detta som ni människor säger, det gör vi sannerligen. Vi är glada att vi har fått komma fram idag, vi är glada att ha tagit plats i denna kropp av Änglabörd genom vilken vi vill Tala och göra Vår Röst vår Sanning Hörd. Ja vi talar ofta om Sanning ty detta är vad ni behöver nu, kära invånare av Jordens Mor.

Ni är Väsen som kommit till denna plats som tagit den i besittning för kroppens ändamålets skull. Nu är Dagen Här då Allt ska Avslöjas Ja spännande Tider Väntas med Säkerhet. Vi är Galaktiska Rådet och vi önskar samarbeta med er därute. Ni som läser detta är välkomna att ta det till sitt hjärta och känna vibrerar detta som sanning i mig? I så fall är steget inte långt till att slå följde med Budbäraren och oss på vår stig till att förlösa mänskligheten ur slaveriets hemska bojor. Ni har levt alltför länge under förtryck och nu vill inte världsskaparen längre åse detta skådespel. Nej nu behövs en annan riktning och detta har vi kommit till undsättning för. I våra skepp. Vi kommer att komma i många styrkor vi kommer att komma från Skyn Ni kommer att se oss Ni kommer att Höras oss [Kanalen gör sig ännu mer öppen Förträffligt] och vi kommer säga förkunna vår sanning till er. Sanningen om hur ni kom till, och hur ni kom till att vara sådana ni är idag. Två helt skilda förfaranden. Vi tackar Dig för ett önskvärt resultat vi tackar dig du Bringare av Guld Du Ängel för Mänskligheten Du Tjänare i Himmelsskrud.”

Salomon hälsar

Jag skrev av mig om en rädsla, en känsla av osäkerhet jag hade och som så många gånger förr släppte den, transformerades, genom att jag skrev om den i skrivboken. Jag avslutade med att skriva

Jag är Fri och Obegränsad

Jag Är Glädje och Energi!!!

Då följde:

”Det är väl bra. Där stannar vi. med att konstatera. att du är fantastisk. Att du är Vår vän. Att du är den som tilldelas Ljusets Pris och den som kommer åter i Himmelens namn.
Som du själv tänker är det inte så viktigt om tingen verkar sant för dig.
Det som spelar roll är det vi säger och att du tar det.
På ett sätt kan vi säga att du går i vårt ledband
och vi är mycket tacksamma för det.”

 

Jag fick veta att det var många som vill tala genom mig, bland annat kom en man vid namn Ulv som varit min far vid ett tidigare tillfälle, och Malcolm and Margaret. Eftersom jag får otroligt många ord skriver jag inte alla här förrän jag känner att det verkligen ska vara så. Ett budskap från den stunden som jag däremot vill dela för det är så talande, är detta:

”Ja, det är många som vill komma igenom dig i dessa tider vi lever i nu (som du märker) och detta ser vi kommer fortsätta
Du tar Nya Tag med Där Du Står och Du Utvecklas Kontinuerligt
Vi är på din Väg som Anförvanter och Betrodda
Vi är Ljusvarelser utan egen agenda ty vi verkar i Ditt och i Herrens namn.

Förlåt oss ett ögonblick då vi måste Dröja här utan så mycket att säga. Det är så att vi bidar vår tid tills det är Vår Dag at Kliva Fram i Ljuset och Denna Tid Då Ert budskap ska bli er givet. Du kommer att vara vår profet är vad du kommer vara. Kraftfullt ord inte sant? Ett ord av och med Gudomlig Sanning
Bäring hela vägen in i ditt Hjärta
ty det är du”

”Salomon”

Budskap från Arkturierna och Metatron

”Vi är Arkturierna”

”Nå vi vill tala med dig om dagens ämne som är stillhet. vi kommer dröja oss kvar här nu en stund så gör dig bekväm då vi passar på i det flöde som råder till jorden nu. Vi åker med det, så att säga och kommer lätt och enkelt fram på detta vis. Vi kommer att visa oss på jordens yta nu Det dröjer inte många dagar förrän folk kommer att se oss och kommer undra då vilka är dessa invandrare av annan börd, helt annan börd än ni. Då kommer du kunna säga till dem. Vilka vi är. Att vi är asarna de som de har vetat om i många tider och haft en närmare relation till förr. Sen glömde ni era gamla gudar och slängde ut dem för nya. Men de nya har också fördelar, alla kommer med ett visst uns av sanning. Nu är vi dock redo att ge er hela bilden eller ska vi säga snarare att NI är redo. För det som ska komma nu.

En helt ny värld av sanning och av ljus och öppenhet, ja det är svårt att beskriva det för er då ni aldrig upplevt det och definitivt inte ännu har det i er begreppsvärld det som nu kommer ske. Det är en stark omvälvning av allt det som ni känner till idag. Nya banker, nya värdar, nya helomslag vad gäller allt det ni har bekant idag. Detta kommer ske som ett led i den nya Tiden som vi är på väg att etablera för er. Där ni nu är. Ni kommer flyttas, det är ingenting som längre är en hemlighet, ni kommer etablera er på andra platser då mycket uppstigningsarbete kommer ske med Jorden och med hennes och era systerplaneter i ert solsystem kallat Ajla (?) Magna på vårt språk. Detta tål att tänkas på och vi vill att ni alla gör er redo för det som ska komma. Det gör ni genom att öppna era hjärtan, vet ni hur? Ni sänker uppmärksamheten till ert bröst och låter det vidga sig genom att ni fokuserar på det. Fram i bröstet kommer ni att känna hur det öppnas inifrån och ut och så att säga tar en större plats om ni låter det. Det är detta som är sann expansion för därifrån kan allting komma. Inifrån. Ni rymmer så ofantligt mycket inom er att orden i er vokabulär inte kommer räcka till för det ni kommer hitta. Ni är våra blodsbröder och vi är era eviga anförvanter. Det kommer förstås senare i ett annat, rymligare sammanhang. Vilka vi är och hur vi hänger ihop. Nu räcker det med att säga att vi finns på er sida om den eviga konflikten och den ska vinnas åt de Ljusa denna gång. Det är nog med vad de mörka krafterna försökt och föranlett nu är det vi som ska ta över, tillsammans med er och med andra folkslag som väntar på att göra sig tillkännagivna för er. Den dagen kommer ännu komma.”

[Du är vår översättare du får snida de orden du bäst behöver för det budskap som vi sänder]

”En fascinerande utveckling på jorden, inte sant? Många kommer inte tro sina ögon och knappast sina öron. Då är det tur att ni finns där för dem, ni som varit föregångare i det enorma arbetet att göra Jorden beboelig i en högre vibration. Varje dag har ni offrat för dem, för Jorden och för er själva att födas på nytt i en annan skrud, en annan dager, ett annat ljus. En annan tillförlitlighet, en annan säkerhet, en annan varelse född utifrån den förra. En ny, helt ny och oförstörd varelse som går med lätta steg i en helt ny verkllighet. Denna varelse är du, min sköna, som vi just har beskrivit för dig. Du har blivit född på nytt. På så sätt vet de andra vad som ska komma. Det har inte varit lätt, det vill vi inte påstå. Det har aldrig varit lätt. I sanning har det varit en av de svårare vägarna som du har Valt. Att ha. Med de beslut som ska fattas. Att vara dig annorlunda. Är ingen enkel lek. Jag är Metatron som nu kommer in ty så rent är det nu att jag kan ta plats.”

Guiderna om min väg framåt

Jag tänker på alla budskap som har kommit, alla gestalter jag har fått stifta bekantskap med i mitt inre.

”Ja, du är lycklig Johanna. Vi kan se att du är lycklig. Att du är tacksam över detta är också bästa vägen framåt. Ty då öppnar sig nästa dörr, och nästa. Det är så det är förskaffat. Den kan bara styras inifrån. Den process och innersta hemlighet vi kallar Livet. Det kan du ha med någon gång i framtiden.”

”Vi vill att du går ut dit nu
och gör din röst hörd.
Det som är du vill komma fram
och är mycket redo för det nu.”

Men hur ska jag det? Hör jag en liten och rädd röst i mig säga.

”Det är bara att Gå.
Vi kommer att vara med dig Min Vän.
Vi kommer att stå vid din sida.
Lägg åt sidan din oro över vad det nu kan vara
Håll dig stark, håll dig kvar vid vår röst,
Så där ja här finns vi
Vi är kvar här
Stanna hos oss
En del av det som går under benämningen… vi kan kalla den rädslan gjorde och gör sig hörd, påmind.
Den finns där det vet vi
Men det är en så liten strimma kvar nu, att det inte är något att tala om. Den kommer ansluta sig till oss andra.
Så Gå min Vän dit Glädjen och Känslan dig Leder
De är din ledstång det vet du.
Du vet allt du behöver veta.
Allt har du inom dig.”

Från Samat Kumara

”Låt skivan spinna låt allting vara igång
låt alla höra själens sång
låt den spela nu i ditt inre
och låt dig erinra
om den solen som är du
som vaknar upp i detta nu
med spiralen verkar jag
drar fram och verkar i det starka jag
när jag talar detta sker
de bilder du inom dig ser
bilder av en ren process
som kommer ge jorden
en delikatess
stig fram nu seså
fram och skylta din renhärdighet
fram och växa expandera så
att du kan stå i all härlighet
Vi bugar er vi hälsar er
det var allt för denna gång
vi hälsar er i denna sång

(och där fladdrar iväg en liten fjäril)
som kom till jorden och sen lämnade oss
som har planterat ett frö
som nu är mitt i bland oss
ta säte gör det vad du vill
skapa din dröm och lite till
ut och åka kära själ
allt det som gör dig väl
Samat kumara hälsar dig
och tackar dig
och det här har kommit för att stanna

fjärilen står och överblickar oss
övervakar oss jordens process
vi är i goda händer
när allting skruvas till och pressas samman
det är det som händer nu
och det som inte får plats det korkas ur
tills bara essensen är kvar
essensen av guds evighets flamma
och den Plan som planen har
allting är klart nu ska det bara svalla
kärlek för en kärlek för alla
låt dig gå ut och bli din bäste vän
låt dig gå ut mitt barn i himmelen
ty himmelriket på jorden är
alla kära vänner vi är här
alla vi har på jorden landat
och nu är arbetet klart
jorden är en så särskild mor
åt de som alla här bor
så ren energi i universum är
processen åt oss alla bär
tack Gaia för allt det som du har gjort
låt oss nu få det ske fort
kom och stig upp med oss
kom och slit dig loss
du ska in i fältet här
du ska vara centralen när
allt detta spådom är
och så är oss givet
detta är vad vi kan se
om vad som ska oss bli givet
skriv det här till de som vill
till de som vet att det är sanning
börja där och bygg er starka
ni så många steg i samverkan tar
jag som pratar är er Far

och där tog det milda buskap slut
som var det budskapet som skulle ut idag
vi ber dig ombesörja att det kommer ut
att det ser ljusets vita dag”