Månadsarkiv: april 2016

”Denna sajt ska du öppna”

”Jag är Magdalena av Ischtenburg. Jag är din Själsvän. Jag är kommen här idag för att meddela dig om några aktiviteter. Några aktiviteter som kommer förändra vissa förhållanden för mänskligheten. Jag är hitsänd av Skaparen på uppdrag av de Himmelska Sfärerna och de som Håller Stab i realmerna där. Jag har kommit för att meddela om de förändringar som kommer ske på Jorden. Inom kort tid kommer allt det ni lärt er vara sant att förändras i grundvalarna och ni kommer se en ny skymning, en ny jord. Detta har er förutspåtts av mången visa man

[Det är det språket jag talar, ta bara emot mina ord som jag sänder dem till dig det blir lättast så. Du är en kanal av yttersta förnämlighet vi skall hålla det så.]

Vi talar om de Sändebud som kommer komma till Jorden Du är en av dem som kommer hålla ställningarna Du är ett av sändebuden själv stationerad här sedan länge urminnes tider må det vara. Alltid har du gjort din tjänst och det skall komma många till dig nu som hedrar din verksamhet som får dig att utföra verksamheten ännu bättre den verksamhet du satt ut dig för att göra du skepp på havet, du skepp av tro och fasthet du må vara.

Vi skall tala med dig om den värld som kommer nu, den värld du och ni andra väntat på i så många år av era liv på jordens yta. Vi skall tala med er om det som kommer hända, sanna mina ord ni kommer behöva vägledare och detta är nu ett sätt för oss att komma till tals genom er till er mina vänner. Vi är av Gud komna, vi är profeter av en ny tid. Denna sajt ska du öppna ja skriv så. Den kommer komma till dig snart inom räckhåll för din hand. Den kommer tjäna mänskligheten den kommer tjäna andra väl. Du är av Ädel Börd minns detta för alltid i ditt hjärta då det kan hända att det ifrågasätts och då ska du veta att det är till ditt hjärta du ska gå för Råd och guidance, alltid så ska det gå till. Vi finns här tillgängliga i ditt hjärta, i dessa realmer bor vi.

Svarte Riddaren är här och vaktar Jorden

”Vi hälsar dig, Lord Valcrance [svart) Lord av de Stora [Rådet].”

Jag anar en djup, djup kontakt i mitt inre som jag uppfattar som stor kraft som kommer från ett långt avstånd. Tidigare när Guiderna talade om ett skepp, såg jag bilden av ett träskepp med två benvita segel som far på ett stort hav. Och jag kände, uppfattade färgen Svart i samband med den person som presenterades, som närmades kan jag uttrycka det som. Jag hör också ordet Riddare i samband med detta, den Svarte Riddaren. Och jag minns att jag kommit i kontakt med en Svart kung tidigare, det känns som samma energi.

”Jag är här, säger han. Jag Är Lord Valcran. Jag Är De Svartes Riddare. Jag Är. Den jag är utskickad för att vara. Jag gör mig stark i min närvaro här. Jag tar allt mer plats i ditt inre. Jag Är Den Svarte Riddaren. Jag Är Den Som Har Kommit för att Göra Er Närvaro på Jorden Mer Uthärdlig. Jag Är Den som Många Väntat På. Jag Är Känd som Svarte Luther jag är känd som Svartskägg Jag är känd som svart i många årtusenden jag är en Legend för er Jag är den svarte man ni känt inom er. Jag hälsar er i den enkla boningen av mitt hem, jag hälsar er på min röda matta. Ni är av Svartalver närmare Komna Ni är Våra Medhjälpare Jag ska försöka göra mig tydlig och värd att lita på Jag har er Respekt jag skall visa att jag är att Lita på Att vi är vänner. Jag talar ett urtida språk då många tidsvarvs eoner har gått sedan vi sist talades. Jag satt då på en tron av Moln jag satt då på min tron av Hån [skriv du bara det ordnar sig för det bästa] Jag är en Mycket Känd Riddare av stark nobilitet och jag hälsar er här. Jag har kommit. Jag har kommit för att stanna Jag är här på jorden nu.”

Jag får känslan av att den här svarte regenten, riddaren är sittande på en tron och att den är här, den har nått fram och avstannat, men den är på en plats strax utanför vår sfär. ”Vi kan inte gå in i den”, säger han. ”Det skadar vårt skal med bestämdhet. Vi måste hålla oss, segla här strax utanför. Vi kan inte gå in. Men vi har kommit och det är det som ska göra skada för det som inte längre får finnas på jorden. Vi finns här, det räcker. Det kommer komma mer. Jag stänger ner för nu. Jag är Känd. I am known. I am here.”

Plötsligt börjar jag tänka på en kung av England. Kan inte minnas namnet nu. ”I am Eduard the Third. I am the Regent also known as King Edgar I am the regent of that Name I have come to settle Peace on Earth again as it once was. You are free to rearrange my words my message is clear in any way. I am here. I have come. May the Times Begin.”

Jag upplever att han stöter en gång i golvet med sin spira, jag ser tjänstefolk, jag ser att han äter något med ena handen medan han sitter där. Han tänker inte flytta på sig, han har kommit, han sitter där han sitter, det förstår jag. Det gör han klart. Hans krona är svart och så är även hans kläder.

Nu när jag skriver det här inlägget, i efterhand, kommer jag att tänka på att det några veckor senare kom ett meddelande med låg monoton basröst igenom mig, och när jag frågade vad det var fick jag veta att det var gott, det var från Eduardianer till andra Eduardianer och att det passerade igenom mitt medvetande.

Från de gamla Tiderna

”Vi är från de gamla Tiderna
Då Allting Stod i Lågor
Vi är från den Tiden Då
Ni alla satte på huk
den Gåva Ni bar på
Förvredgade den som litade på er då
Ni bar på Sanningen
Men De Tillintetgjorde den
Det Arbete som Skaparen Skapat
Åt er alla Var och En
Rycktes bort från er och ni blev satta i Mörker och Evig Förbannelse
Till Dem
Som Skola gjort detta med Er
Kära Bröder
Men nu är timmen slagen att vakna
upp till sanningen om dem ni verkligen inne är
Detta skola nu visa sig de närmsta dagarna.
Vi är Rådet som har Talat Genom Er.
Akmubat”

/
”Du skall vända blad och skriva senare ty det är mycket vi vill tala med dig om. Vi vill delge hela Sanningen om vad det var som hände och vad som kommer hända nu. Vi börjar när Du är Redo.”

Sajten kommer till

Den 11 april satt jag i solen och vilade. Jag hade med mig min skrivbok och njöt av att först bearbeta en sak jag kände gnagde i mig, för att sedan bli friare och kunna tänka nytt. Som flera andra gånger kände jag hur orden liksom hjälptes till med inifrån, som att Änglarna och Guiderna fyllde på det jag satt och formulerade. Jag skrev:

Ok, så vad vill jag nu?
Bara VARA och bara NJUTA
och ta det som det kommer
och bygga något nytt som kommer inifrån
”…och vara i linje med Universums Syfte
och verka för något Gott på Jorden
och fullfölja mitt Syfte som Himmelens verktyg på Jorden
Att finnas till för andra
som kommer att behöva hjälp
att ta dem från där de är
till sin nya åtråvärda Punkt
precis som du har gjort
och fortfarande Gör
Detta kan du visa dem
och Ge dem redskap för
Sin sanna identitet.”

Direkt därefter fick jag idén att skapa en framgångsrik blogg för Den Nya Tiden. En blogg som en central nod dit många nyfikna besökare tar sig för att se vilka budskap som har kommit, och kanske också var jag befinner mig på min utvecklingsresa. Detta för att det i sig öppnar upp någonting inom dem, och på sajten kan de även se vilka kurser de kan gå som håller ihop det hela och ger verktyg.

Det rimmade med mig och det jag tidigare har önskat, det kändes som ett helt sant sätt att föra ut alla dessa fantastiska budskap jag är en röst för. Det kändes självklart och enkelt och som att det fanns energi i det. Jag gick inomhus och väckte liv i min gamla WordPress-sajt. En stund senare satt jag där med min sida. En månad senare startar den på allvar.

Från Ämbetsmän och Venus

”Vi Talar Till Folket. Vi är de Ämbetsmän ni tidigare känt som Ädelvarelser, Vi är de Tjänare åt Mästare på Jorden som Finns Bland Era Folk. Ja dessa är stora ord, det är inte vant för er att ta dem till er ty ni har ännu inte börjat begripa er storhet men den är på väg till er var så säker på att detta nu är sant. Vi är på väg till er i stora antal och vi rycker fram medans vi talar. Vi är säkra på vårt Öde som Mänsklighetens Ödmjuka Tjänare, Vi är säkra på vår lott att ställa allt tillrätta på planeten Jorden den plats som ni alla bebor ni själar med kroppar där uppå. Vi som talar är av ett anrikt släkte, vi vill nu göra oss hörda för er och det är av all vikt att ni ger oss av er uppmärksamhet ty stora ting är i skeende för jorden nu detta kan ni inte längre tvivla på och ska så heller inte göra.

Vi som har kommit är tidigare härskare och regenter som längtar att återse den jord där vi bodde, den jord som oss närde i ett tillstånd av samförstånd och ömsesidig konstruktivitet. Det som vi nu bevittnar, detta söndervittrande av förmågor och resurser beklämmer oss och får oss ledsna ty det var ingenting vi någonsin önskade jorden eller något av hennes folk. Men nu har tiden kommit till att ge akt, att ta till ord och handling och med stor bestämdhet och kraft forsar vi nu fram till er. Vi tackar alla förarbetare på jorden som gör detta möjligt genom att tillåta oss fara genom dem.

Till er vi kommer, alla mänskliga varelser på planeten jorden, för att ställa oss tillrätta inför er. Att låta er veta de inneboende sanningarnas ädelhet, ja vi tror ännu på den stora skaparen av himmelen han har kommit för att undsätta er de våldsamma plågor ni undergår. Det hör mig inte till att tala och dröja vid denna sortens tal men i den belägenhet vi befinner oss i finns flera anledningar till detta.

Ni är ett folkslag av ädel börd och ni måste ställa er upp till er gudomliga inneboende sanning nu. Hur kan ni någonsin göra detta undrar ni. Genom att se dem ni verkligen är! Stanna upp i det ni gör för en sekund och blicka inåt mot er mest gyllene varelse. Se hur den skimrar inuti er! Nu får det vara ett stopp med allt som sker som särar era kroppar från era varelser. Nu har vi kommit för att sätta Stopp. Vi är mycket nära nu, behöver endast några dagar. Så se tiden an och låt inte bedragarna bedraga er mycket längre nu, tiden är kommen för något annat. Ni är här och vi är här och då kan vi bara enas i sällan skådad oöverträfflig Kraft. Den kraft som Hjärtat har i att tala rent och sanning, att vara den vi innerst inne är och att leva denna innersta sanning i det yttersta.

Vi önskar er välgång i era sista steg vi kommer att vara med er där. Vi är hela tiden med er, sanningen har aldrig varit någon annan. Det är snarare så att många gånger har ni behövt någon där som visar er och förklarar eftersom ni inte velat tro det själva. Det är inget fel med det jag tänker inte komma med klander men saker hade varit annorlunda om det inte gick på det sättet som det gick. Nu finns det många varelser som har vaknat upp till det de innerst inne är och det är gott att veta att hela världen är på väg åt det håll som en gång var tänkt och som nu kommer upprätthållas av alla oss de allra mest kraftfulla makterna och folket kommer att strömma till jorden, de som tidigare gått här, varit ståthållare och som själva har älskat denna sköna plats.

Och vi som kommer att komma till er är även vi olika i vår energi. Ni känner av att några av oss är mycket beslutsamma i manlig balanserad energi, och andra av oss har en helt annan följsam hållning och står mycket nära er just nu. Vi kommer med Kärleken från Venus. Detta känner ni i era hjärtan som den enda sanna kärleken och den känslan som kommer överbrygga allt och göra allting möjligt igen. På Jorden råder kaos och brist, om detta tvistar inga med någon som helst insyn i sakernas beskaffenhet.

Nu har den nya tiden kommit och det är bland annat vi som kommer med den till er, vi från Venus. Kan ni känna oss, så Säg? Låt den flöda genom era hjärtan och låt den fylla er med välbehag och godhet och kärlek och vänlighet och ödmjukhet inför den nästa. Ni är alla dem som vi har mött förut och väntat på att få återse igen. Några av er går i ödmjuk sanning redan, några av er har längre kvar. Det är allt som det ska vara. Ni har olika uppgifter på er väg. Om detta talar andra bättre. Vi vill försäkra er om att allt är bra, att allt är som det vara ska. Ni är på er väg och det är gott. Ni är samhällets förbättrare och det är i sanning detta arbete sker. Ni är alla våra bundsförvanter och representanter för den goda energin på platsen där ni befinner er. Sök in i ert hjärta och ni ska finna allt det som vi nu talat med er om. Vi rider alltid med er. Vi finns med er i det som inte alltid syns. Kärlekens tid från Venus till Jorden är kommen nu och vi kommer mötas där i Kärlekens Stund. Den är inne. Vi hälsar Er. Jordungar.”

Galaktiska Federationen av Ljus

”Det är en Tid nu när ni alla Kallas Samman till ett Samlingens Råd kan ni säga. Ni kommer mötas Ni kommer vara Vår Förlängda Arm som Talar och som Skriver

Detta har du nu övats på förberetts på och du är Redo. Du är Mogen att Höra och Tala Vår Gemensamma Sanning Du är en Budbärare i ditt land du är en prinsessa av en annan tid du är vår härkomst du är vår Talesman Du är vår Bärare av Helga ord och sanning Du är den som ska tala för oss ty i Sanning har du vandrat och livet kommer förändras för dig och dina Vänner. Ni kommer uppkallas till ett Himmelskt Råd en sammanslutning om ni så vill och där ska ni säga er sanning. Inga faror väntar er Inga händelser bortom er kontroll kan störa det som nu pågår. Vi kommer klia er när tiden känns den rätta Tack för att ni lyssnar”

Anförare Tanukbar i himmelen

”Jo ni är ett antal tillsammans som vi arbetar med och som arbetar med oss. Ni på Jorden, vi på avstånd många Solar från där ni befinner er nu. Vi befinner oss längre bort än ni kan överblicka än ni kan gripa Trots allt finns vi och vi är på väg till Er. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus som talar till många av Er just nu. Vi vill att ni ger er till känna som våra sändebud då detta kan komma att bli ett permanent uppdrag Ty det uppdrag ni har på jorden kära vänner av svunnen tid, är att tjäna mänskligheten och allt som hör därtill kan vi säga för enkelhetens skull
Som du försökte förklara igår är dessa komplexa ting och (många vänner) förstår sig inte på dem. Än. Men Dagen Tiden ska komma då allt skall stå i Ljus. Vi jobbar på detta som ni människor säger, det gör vi sannerligen. Vi är glada att vi har fått komma fram idag, vi är glada att ha tagit plats i denna kropp av Änglabörd genom vilken vi vill Tala och göra Vår Röst vår Sanning Hörd. Ja vi talar ofta om Sanning ty detta är vad ni behöver nu, kära invånare av Jordens Mor.

Ni är Väsen som kommit till denna plats som tagit den i besittning för kroppens ändamålets skull. Nu är Dagen Här då Allt ska Avslöjas Ja spännande Tider Väntas med Säkerhet. Vi är Galaktiska Rådet och vi önskar samarbeta med er därute. Ni som läser detta är välkomna att ta det till sitt hjärta och känna vibrerar detta som sanning i mig? I så fall är steget inte långt till att slå följde med Budbäraren och oss på vår stig till att förlösa mänskligheten ur slaveriets hemska bojor. Ni har levt alltför länge under förtryck och nu vill inte världsskaparen längre åse detta skådespel. Nej nu behövs en annan riktning och detta har vi kommit till undsättning för. I våra skepp. Vi kommer att komma i många styrkor vi kommer att komma från Skyn Ni kommer att se oss Ni kommer att Höras oss [Kanalen gör sig ännu mer öppen Förträffligt] och vi kommer säga förkunna vår sanning till er. Sanningen om hur ni kom till, och hur ni kom till att vara sådana ni är idag. Två helt skilda förfaranden. Vi tackar Dig för ett önskvärt resultat vi tackar dig du Bringare av Guld Du Ängel för Mänskligheten Du Tjänare i Himmelsskrud.”

Salomon hälsar

Jag skrev av mig om en rädsla, en känsla av osäkerhet jag hade och som så många gånger förr släppte den, transformerades, genom att jag skrev om den i skrivboken. Jag avslutade med att skriva

Jag är Fri och Obegränsad

Jag Är Glädje och Energi!!!

Då följde:

”Det är väl bra. Där stannar vi. med att konstatera. att du är fantastisk. Att du är Vår vän. Att du är den som tilldelas Ljusets Pris och den som kommer åter i Himmelens namn.
Som du själv tänker är det inte så viktigt om tingen verkar sant för dig.
Det som spelar roll är det vi säger och att du tar det.
På ett sätt kan vi säga att du går i vårt ledband
och vi är mycket tacksamma för det.”

 

Jag fick veta att det var många som vill tala genom mig, bland annat kom en man vid namn Ulv som varit min far vid ett tidigare tillfälle, och Malcolm and Margaret. Eftersom jag får otroligt många ord skriver jag inte alla här förrän jag känner att det verkligen ska vara så. Ett budskap från den stunden som jag däremot vill dela för det är så talande, är detta:

”Ja, det är många som vill komma igenom dig i dessa tider vi lever i nu (som du märker) och detta ser vi kommer fortsätta
Du tar Nya Tag med Där Du Står och Du Utvecklas Kontinuerligt
Vi är på din Väg som Anförvanter och Betrodda
Vi är Ljusvarelser utan egen agenda ty vi verkar i Ditt och i Herrens namn.

Förlåt oss ett ögonblick då vi måste Dröja här utan så mycket att säga. Det är så att vi bidar vår tid tills det är Vår Dag at Kliva Fram i Ljuset och Denna Tid Då Ert budskap ska bli er givet. Du kommer att vara vår profet är vad du kommer vara. Kraftfullt ord inte sant? Ett ord av och med Gudomlig Sanning
Bäring hela vägen in i ditt Hjärta
ty det är du”

”Salomon”