Månadsarkiv: mars 2016

Från Silverfolket om Den nya världen som vi ska skapa tillsammans

”Vi är Silverfoket kan du skriva Vi kommer från långt borta därför är inte kopplingen stark det är också fortfarande brus på jordens yta som stör vår koppling men vi talar till dig det kan du vara säker på.

Vi är det Silvervita Folket från Avlägsen Världs Gryning Vi är de som vakar Över Er nu När Ljusets Tid Närmar Sig På Jorden. Ta oss på Orden. Vi vill säga att tiden rycker närmare för vårt enande Nu medan Vi Talar Kommer vi, Förs vi varandra närmare och ja, vi är tacksamma att du som ett led i detta arbetet också gör det möjligt för oss att nu komma Närmare. Ni våra Arvingar på Jorden Ni vår Avkomma Ni har länge vandrat utan vår Vetskap ni har länge vandrat utan att veta det som i ert Hjärta Är Sant. Att vi är ett Folk av Ljusets avkomst och att Ni, våra Tjänare, Är Detsamma. Länge har ni varit förlorade För Oss men snart är Tiden Kommen Då vi Åter Kan Förbindas Som Sker Nu Tack för att du för våra energier till Jorden tack för att du gör ditt arbete så hängivet. Vi är ett Folk av samma Härkomst som Du, Det Vita Folket. Vi har funnits i Urminnes Tider Vi har funnits i ert Medvetande Nu rör ni er snart i de kretsar av Ert medvetande där vi kan ge oss till känna.

Ty Livet har inte altid haft den Vibration som ni nu erfar och lever era dagliga liv i. Livet har inte alltid varit den Bild av Hopp Liv och död ni ser. Livet var tänkt att vara så mycket mer och är så mycket mer ni kommer snart, Ni Stjärnfolk, att veta vad vi talar om. Ni kommer snart erfara det som på Jordens yta hända skall. Inuti vet Jorden redan det sanna Ljusets kärna, det är ni på ytan som höjas skall. Du och dina medhjälpare ska resa tillsammans till en plats bortom jord och det ni känner som sant. Ni kommer bekanta er med oss Silverfolket ni kommer gå som en av oss En Tid. Lära vad ni kan av oss, ta med er det tillbaka sen för hela befolkningen av Jordens vinning. En Tid Var ni som Oss. En Tid Var ni dem som med Oss Talade. Den gåvan har sedan fallits i glömska Den gåvan har tappats bort av sådana som ni då ni började intressera er alltmer för den andra sidan av Tiden för det andra som vi talar om.

Ni fattade beslut att gå Andra Vägar och dessa vägar tjänade er föga. Dessvärre kära Vänner kan ni ha hamnat i en återvändsgränd. Nu finns det bara en väg tillbaka och denna väg den är i Ljuset. Vad menar vi med detta Jo vi menar att var och en ska ta i hand den som är er Nästa. Ty endast så kommer Himmelriket att komma till Jorden dvs endast så kommer ni någonsin att leva i fred och harmoni och Välståndet som är er Givet och som bara väntar på att inträda i Era Liv. Gör er redo för den Stora Resan genom att rena era hjärtan, ta tillbaka det som tillhör er nu pratar vi om Kraft och var dem ni en gång föddes och destinerades till att vara. Riken av Härlighet och Makt på Jorden. Den sortens Makt ni endast kan drömma om då den är helt fylld av Kärlek och det är den Makt som vill komma igenom till er nu. Gör er redo genom att öppna era hjärtan för denna härlighet som är himlasänd Gör er redo genom att vara era Själars Bästa Vän. Tala i renhet, sjung er sanning, Gå i den Rättfärdighet som är er Givna och ni ska se gryningen av en ny dag.

Vi som har talat idag är mycket nöjda att vi har fått ge vårt budskap om Fred och Frihet och Härlighet på Jorden, denna plats vi bebott och Älskat Så Mycket. Nu älskar vi er och vi kommer göra det möjligt genom er att den stiger upp till Himmelen. Det som ni kallar Himmelen. Vi har andra ord. Vi är era Tjänare i detta. Kalla på oss när ni känner er manade. Vi är det Vita Folket från Andra sidan Bortom det Universum ni känner Vi kommer komma tillbaka när Tiden är Rätt. När andra har talat. Om det som ska komma. Gör det ni har blivit ålagda och allt ska ställas tillbaka i ordning. Som det en gång var. Ljuset till Jorden och Kärlek till alla dess invånare. Sanning och Renhet till alla dess Tjänare. Vi reser med er. Oster.”

Om Omvälvningarna som nu sker

”Gomora och Sonora”
”Tvistare i Rådet över de Stora Bergen i ett annat rike än ni känner till. Vi är kallade att tala om den stora omvälvningen som kommer att ske. Vi vill att du sänder även detta budskap vidare då det är många som inte hört nyheten än och som kan behöva höra den i förväg för att inte bli förvillade, förirrade i den uppståndelsen som kommer Råda då de andra makterna har tagit över Världen. Detta är till det Goda, Tro Intet Annat men det som kommer ske kommer också utöva påfrestningar på era sinnen och på det som ni känner igen, det som ni varit förut till och med nu. Ni har blivit Ljusare Varelser Nu med den Senaste Tidens Fördelaktiga eldar som blåst er väg genom världsrymder för att Nå er i Denna Tid. De förändringar vi talar om är lika stora som på Egyptens tid då många gick till Farao för att få veta vad som höll på att hända med deras land då de alla stora omvälvningarna skedde där. Det var nu mycket länge sen, innan den Tid ni Kallar Er. I ett annat rike i en annan Jord, som det må vara. Om detta finns det mycket att Tala, vi vet att det Mystiska kallar Er i Era Väsen. Det är er själva ni känner igen, det är er själva ni måste finna på nytt och det är med er själva ni måste tala. Vi måste uppmana att göra det om och om igen då mycket drar er uppmärksamhet ifrån oss.

Vi som bor här där vi gör kan inte förstå denna verklighet ni kallar er, den är av en helt annan Art. Det är inte så att ni ska vara skrämda för oss, tvärtom. Ni ska hälsa Oss Välkomna då vi kommer med mycket Välgång och Välmående för Jorden och hennes Barn. Det som är Ni. Ni förstår att Moder Jord ingick ett avtal med er en gång i Tiden som handlade om att Föra Alla Upp och hon kommer inte ge upp innan hon hållit sitt löfte. Det är många som är beroende av henne nu och Hennes Börda är Tung. Den vill vi att ni Lyfter Upp. Lyft Upp er börda för Jorden, lätta era sinnen och gå ut och sjung hennes sång. Med det menar vi att vi vill att ni för hennes talan. Vad skulle hon vilja, om hon kunde säga? Då skulle hon säga att hon älskar er av hela sitt hjärta och att hon inte vill börda oss mer. Hon vill att vi alla tar vårt ansvar, hon vill att vi alla stiger upp till de som vi verkligen vill och kommer kunna vara. Det är bara frågan om en Kort Tid nu, det är bara fråga om sekunder. I Universum räknat. Ni kommer att klara det fint. Ni har gjort det förr. Tagit er an en sådan uppgift och rott det i hamn. Tänk vad ni inte vet om er själva ännu men Sanningen ska uppenbaras för er och för alla som vill se. Som vill se Äran i Herrens Höjd. Gå ut till era Kamrater och låt dem veta Sanningen ty det är inte för sent. Att komma in i Herrens famn. Om detta talar vi, Sirianer. Och de Vita Tappra Krigarna. Som ni är. Tack och Låt oss komma in. I din famn. Min vän. Oster.”

Budskap från Arkturierna och Metatron

”Vi är Arkturierna”

”Nå vi vill tala med dig om dagens ämne som är stillhet. vi kommer dröja oss kvar här nu en stund så gör dig bekväm då vi passar på i det flöde som råder till jorden nu. Vi åker med det, så att säga och kommer lätt och enkelt fram på detta vis. Vi kommer att visa oss på jordens yta nu Det dröjer inte många dagar förrän folk kommer att se oss och kommer undra då vilka är dessa invandrare av annan börd, helt annan börd än ni. Då kommer du kunna säga till dem. Vilka vi är. Att vi är asarna de som de har vetat om i många tider och haft en närmare relation till förr. Sen glömde ni era gamla gudar och slängde ut dem för nya. Men de nya har också fördelar, alla kommer med ett visst uns av sanning. Nu är vi dock redo att ge er hela bilden eller ska vi säga snarare att NI är redo. För det som ska komma nu.

En helt ny värld av sanning och av ljus och öppenhet, ja det är svårt att beskriva det för er då ni aldrig upplevt det och definitivt inte ännu har det i er begreppsvärld det som nu kommer ske. Det är en stark omvälvning av allt det som ni känner till idag. Nya banker, nya värdar, nya helomslag vad gäller allt det ni har bekant idag. Detta kommer ske som ett led i den nya Tiden som vi är på väg att etablera för er. Där ni nu är. Ni kommer flyttas, det är ingenting som längre är en hemlighet, ni kommer etablera er på andra platser då mycket uppstigningsarbete kommer ske med Jorden och med hennes och era systerplaneter i ert solsystem kallat Ajla (?) Magna på vårt språk. Detta tål att tänkas på och vi vill att ni alla gör er redo för det som ska komma. Det gör ni genom att öppna era hjärtan, vet ni hur? Ni sänker uppmärksamheten till ert bröst och låter det vidga sig genom att ni fokuserar på det. Fram i bröstet kommer ni att känna hur det öppnas inifrån och ut och så att säga tar en större plats om ni låter det. Det är detta som är sann expansion för därifrån kan allting komma. Inifrån. Ni rymmer så ofantligt mycket inom er att orden i er vokabulär inte kommer räcka till för det ni kommer hitta. Ni är våra blodsbröder och vi är era eviga anförvanter. Det kommer förstås senare i ett annat, rymligare sammanhang. Vilka vi är och hur vi hänger ihop. Nu räcker det med att säga att vi finns på er sida om den eviga konflikten och den ska vinnas åt de Ljusa denna gång. Det är nog med vad de mörka krafterna försökt och föranlett nu är det vi som ska ta över, tillsammans med er och med andra folkslag som väntar på att göra sig tillkännagivna för er. Den dagen kommer ännu komma.”

[Du är vår översättare du får snida de orden du bäst behöver för det budskap som vi sänder]

”En fascinerande utveckling på jorden, inte sant? Många kommer inte tro sina ögon och knappast sina öron. Då är det tur att ni finns där för dem, ni som varit föregångare i det enorma arbetet att göra Jorden beboelig i en högre vibration. Varje dag har ni offrat för dem, för Jorden och för er själva att födas på nytt i en annan skrud, en annan dager, ett annat ljus. En annan tillförlitlighet, en annan säkerhet, en annan varelse född utifrån den förra. En ny, helt ny och oförstörd varelse som går med lätta steg i en helt ny verkllighet. Denna varelse är du, min sköna, som vi just har beskrivit för dig. Du har blivit född på nytt. På så sätt vet de andra vad som ska komma. Det har inte varit lätt, det vill vi inte påstå. Det har aldrig varit lätt. I sanning har det varit en av de svårare vägarna som du har Valt. Att ha. Med de beslut som ska fattas. Att vara dig annorlunda. Är ingen enkel lek. Jag är Metatron som nu kommer in ty så rent är det nu att jag kan ta plats.”

Kraft från Saluzar

Vi vill tala med dig om Sol och Måne. Vi vill tala med dig om Dag och Natt. Vi vill tala om allt det som händer med Människorna nu.

Vi har kommit för att delge dig de senaste nyheterna om vad som sker i Världen och den belägenhet som ni just nu står i. För många av er är dessa de dystraste tiderna då ni förtvivlar över världens tillstånd och allt som utspelar sig där. För många andra är det den ljusaste tiden i mannaminne då många drömmar startar sin resa här och kommer till fullbordan nu. Det är en blandad skara. Det är en samlad trupp. Som har kommit hit till Jorden för att hjälpa er med Uppstigningsarbetet. Det som så många av er nu kan erfara i era kroppar som gör sig känsligare för varje dag. Du som skriver detta är extra berörd då du är en Ljusarbetare av hög och ljus kraft, ditt ljus är mycket känsligt för det som pågår nu. Du behöver ta extra mycket hand om dig i dessa tider, det är ett outslitligt arbete du har tagit på dina axlar. Som du nu bär. Vi vill hjälpa dig med bördan, det vill vi. Vi är Svarta Riddarna som talar, vi kommer till dig på uppmaning från Stora Rådet. Vi vill att du nu tar av dig skruden som du bär, den av slöjor och segel. Vi vill att du går dit vi ska gå, vi vill att du rider med oss. Så hoppa upp och var den som du i Sanning Är.

Det är oss du känner, vi är mycket kraftiga i vår energi som vi nu skickar till dig. Svartriddarnas kraft är känd sedan många tider, det kan du intygas av vid behov. De Svarta talar nu till dig Ja vi kommer i Ljuset men från mycket lång distans från mycket mycket långt borta. Vår signal når nu till dig du Utvalde att ta emot och skicka vidare. Du ska skicka signalen vidare till de runtomkring dig, vi talar nu till hela Jorden. Ja till alla ska den vidare. Denna kraft som vi nu skickar genom dig. Vidare ska den och detta arbete sker nu medan vi talar. Det är inget särskilt du behöver göra du behöver bara ta emot och vara här i detta flöde. Vi kan i denna energi förmedla oss till alla er som önskar ljus och kraftfull förvandling i sin tillvaro. Denna kraft är till för detta. Så låt den nu spridas ut till människorna och de göra allt sitt bästa med den. Det de förmår. Jag är Saluzar jag är ledaren av mitt folk. Du ser en bild av en man med gråsvart rustning, mantel, och med spira i handen såsom en kung. Jag står längst fram här när jag förmedlar mig med dig. Vi vill att du delar detta meddelande med folket, det kan finnas dem som känner igen mig där och det är för detta jag har kommit. Saluzar är mitt namn. Du kan verkställa detta nu i mitt namn. Jag har nått det jag ville när jag kom.”

Orion om att vakta er Energi

”Vi som Talar till Dig Nu kommer från Orion.

Vi vill skicka med dig ett budskap till mänskligheten från Alla Oss som Arbetar i de Övre Planen.

För att Uppstigningen av Jordens Riken skall fortgå som planerat är det centralt att ni vaktar Er Energi, den Energi som bor inuti Era Kroppar. Ni behöver Dagligen Vårda det som Är Ni. Det som Bor i Er behöver Näring. Vi som Talar är Orion och vi har talat till er många gånger förr om detta viktiga budskap. Ni som är budgivare åt Mänskligheten Har En Mycket Viktig Roll Just Nu.

Er Roll Är att Guida Andra på Denna Väg av Andlig Upplysning. Vi vill att ni går steget före vi vill att ni Hedrar Vår Väg. Vi vill att ni Talar till Folket om vad som är Bra för dem och om vad som är skadligt. Det är centralt att ni tar hand om er i denna tid. Kroppen är ett känsligt instrument och det är tänkt att användas till er fördel, och inte på det sätt som vi ser att många gör just nu.

Ni vet ej ännu hela bilden och vi ber er att Ni Måste Lita till oss till det vi säger Er. Vi har kommit i välmening och i angelägenhet Vi vill att ni lyssnar och tar till er vårt budskap.

Vi vill att ni tar hand om era kroppar som vore de juveler i er krona. Vårda Er, Skäm bort Er. Vilken Annan Tid att Sköta om och Skämma bort Er finns än den du har precis just nu? Gör det där du Alltid drömt om! Ta den där Resan du aldrig glömt! Ta den där i handen som du känner för! Lev det liv du älskar och längtar till! Gör det redan idag! Att leva på det här viset är centralt i Uppstigningsprocess. Du behöver Lätta på Allt det som tynger dig och den färden går lättare när du själv släpper Taget. Så gör dig av med det som inte längre tjänar dig och bli den Fria Varelse du egentligen är. Hälsar Vi Dig Från Orion.”

Från vår Far om Den nya tiden

”Vi vill meddela dig om alla Stora Ting som Sker På Jorden Nu. De Är av Allra Största Betydelse då De Kommer Att För All Tid förändra Er Framtid.

Vi är de som vet vad vi talar om ty vi har varit med om att orkestrera fram allt detta ni nu inom en snar framtid ska bli bekantade med. Valutor kommer rasa, Banker likaså, Även Stora Familjer som ÄGT stora delar av era resurser och Jorden kommer bli en mycket Fredligare Plats. 

En Plats där Ni kan Skapa Er Framtid, Bygga det som är Hållbart för många Generationer som skall Komma.

Ni ser att Jorden kommer övervinna de Mörka Krafterna som har utarmat hennes tillgångar och dränerat henne på den kraft som Hon har hållit för Er i många generationer, i Tider ni inte minns i er nuvarande belägenhet.

Vi har kommit för att berätta om dessa Förändringar ty de är så omvälvande att Ni kommer Behöva Assistans Att Ta Er i Genom Dem. De Är Alla Till Godo men det tar tid att förstå det som kommer Pågå runtomkring er.

Vi har rensat sköljt preparerat denna Kanal för ändamålet att leda er igenom detta, att vara ett stöd på vägen. Hennes Livsväg är att Tjäna Andra och detta är vad hon ska göra. Ni skall Alla Ge Henne Den Tillit Hon Behöver För att Utföra och Fullfölja detta Uppdrag i Ljusets Tjänst ty det är inget lätt Uppdrag hon givits. Likväl tar hon det emot i sin famn och detta vill vi införliva er andra i på detta sätt.

Stöd Kanalen När Ni får Tillfälle, stöd henne på detta sätt. Ge henne den respons som hon Mår Bra Av, den återgäldan som kallas Kärlek. Detta är den nya handelsvalutan på er Jord, sanna våra// mina ord. Ty De är Sanningen som snart skola Avslöjas för Er och Envar som söker blida det rop av förtvivlan som i bröstet deras Bor. Vi kommer till er nu och det är i rättan Tid. Inte en dag har gått förbi sedan vi sågs då vi inte väntat på att åter ses. Ni är våra förtrogna och Mina Alldeles Underbara Efterföljare. Välsignade Är ni, Välsignade kommer ni Alltid Vara. I er Faders Namn,

Amen.”