Kategoriarkiv: Älvor

I Midsommartid…

”…hör ni oss, Älvorna, inom er själva. Vi bor här sedan mycket lång tid tillbaka och vi kallar er i denna tid tillbaka hit till oss. Vi tar kontakt med er på de våglängder ni själva känner, det är som att ni känner igen en liten bit av er själva inom er när ni pratar med oss och känner oss i er. Vi har kommit för att påminna er om Naturens Fröjder som står på sin Höjdpunkt just nu. Nu är allt som spirar i Naturen i kontakt med er då Grönskan, Växtligheten och Skönheten där i är obesegrat oslagbar och storartad form. Det är Guds storslagenhet ni Känner När Ni Är i Naturen i Denna Tid. Så vi Hälsar er Dit. Ni kan hälsa  oss när ni är där. Vi finns med er där och vi skall hälsa er i välmening.”

”…vill också jag Johannes Döpare komma till tals. Jag har talat till Johanna idag, min namne, men det är hon för tillbakadragen för att tillkännage. Så jag gör det här åt henne. Ni upplever mig som en storslagen, hög, stark energi som nu är närvarande hos den som skriver och hos den som läser. Ta den till er, då den kommer förändra något djupgående i era grundvalar. Ta den till er och ni skall se att inget blir sig likt igen. Ni är dem ni väntat på, ja ni är dem ni själva känner i er nu när vi Talar Till Er Genom Det ni kallar Etern. Det är vad vi talar igenom, vad vi använder oss av. Hon kommer att ta oss till sig många gånger (hon är ödmjuk och skriver inte riktigt som vi säger) Vi kommer att använda oss av henne många gånger framöver och det kommer vara mycket kraftfullt för att föra fram de budskap och de energier vi kommer med till var och en som vill höra och som vill stå upp och ta emot sin inre Högsta Sanning. Det är den som väntar på er där att upptäckas och komma i full blom. Hon sitter nu med mycket högdraget huvud den som vi Talar igenom Talar Sanning ty vi är Starka och Vi kommer igenom Nu, just Nu när detta händer. Hon för tankarna till Energivågen hon hört om för Sommaren och det är sant att Den är Här. Den kan göra för er vad ni kan göra för den, den kan förändra er, förvandla er, ta er till högre höjder, det ni själva vill. Den kommer forsa fram och få er att driva igenom förändringar i ert leverne, den kommer vilja få er i kontakt med er Själva. Det var Jag, Johannes Döpare som talade idag och jag kommer komma Åter. Jag vill att Ni gör er beredda på att Gå Min Väg om det är så det talar i er nu när ni läser detta. Och jag vill tacka för att jag fick komma fram idag. Det är jag och jag kommer arbeta med henne, hon som skriver detta. Jag kommer att finnas till hands genom den jag pratar med i detta nu.”

Johanna: Jag själv känner mig mycket glad och tacksam att ni har kommit igenom idag och jag känner mig mycket hedrad och vill verka på allra bästa sätt för er. På återseende.

Och till alla er som läser säger jag: Glad midsommar!

Dagens budskap

”Kommer till dig från O* och jag vill prata med dig om Älvornas Rike. Att vi finns, att vi dansar i lust och att vi finns här för dig idag, såsom vi alltid gjort. Att du kan lita på att vi är här för dig och leker i dig så att du ska känna dig lättare till mods. Ta kontakt med oss närhelst du känner dig trött och vilsen, tyngd av något. Då kan vi få dig att röra dig med oss tills dess du känner närmare kontakt med oss och med Alltet igen. Röra upp energin så att den inte tynger dig. Det vill vi göra för dig. Tack så länge. Vi väntar på dig här då.

Älvornas Rike”

*Johanna är inte säker på att hon uppfattat hela namnet rätt, det hon vet är att det börjar med O.

Många Guider till oss i den nya tiden

Johanna: Kan jag lägga upp någonting som hjälper människor idag?

”Ja, säg dem att deras Jordvandring är som den ska, och att den gör nytta. Säg dem att fortsätta gå, utan att se sig om eller tvivla. Påminn dem om att tro på sig själva, att gå i glädje och vänlighet och att vara dem de själva vill möta. En ljus tid kommer er till mötes och det är upp till er alla hur ni vill förvalta den. Vad vill ni bära med er och vidare till nästa person ni möter? Vad vill ni föra vidare till era barn och dem som kommer efter er? Rannsaka er själva och skala av allt det som ni inte längre behöver, det som inte längre tjänar er. Ni är av Barn av en ny Tid samtidigt är ni vandrare från en lång tid och dessa saker kommer nu att mötas. Ur er kommer nu att mejslas fram den nya människan. Håll huvudet högt mina vänner, det kommer att gå mycket fort. Tro dock inte att det bara är att hänga med. Här gäller det att gå med all sin sanning och i all sin renhet. Välj tankar med mycket stor omsorg då de är synnerligen skapande i denna tid. Våga vara nakna i dem ni själva är. Dessa ord säger jag er. Jag är Oshowa, jag vakar över Planeten Jorden. Jag kommer låta andra komma in.” 

”Jag är Plentan, jag har också en uppgift i den process av Ljusuppstigning som nu sker. Vi skickar stora mängder energi till Jorden så som det är sagt. De flesta av er anar inte allt det som sker runtom er nu och det är till er som är vakna nu som jag talar. Jag är Plenat och jag vill att ni ska vara vaksamma. Acceptera inget mindre än det Högsta Ljuset och ingenting mindre än Sanningen. Genomskåda det som inte håller måttet. För mänsklighetens bästa idag. Vi hälsar er i vänskap.”

”Jag är också en annan Broder och jag vill också låta er veta att jag stödjer er. Ni är människor med en uppgift, se till att gå ut och gör den. Ni vet vad jag talar om i ert hjärta. Där bor det ni måste lyssna till nu. Stå mycket stabilt på Jordens yta, det kommer hjälpa er. I avsked. Tuck”

”Tala också till dem om blommor och överflöd. Hur vackert och oändligt allt i Naturen är och hur de kan öppna upp sig för Flödet. Det räcker med att vara där, så kommer allting till er. Det är när ni blockerar det Naturliga Flödet som ni får problem. Kanalen ska nu ut i skogen, där sker det naturligt renande och rensande och detta är vår rekommendation för alla. Vi är Arturierna.”

”Vi vill också hälsa. Vi vill understryka det andra sagt om att naturen kan vara helande. Välkomna till oss. (Älvor)”

”Det är viktigt för människorna vilka som talar. Vi vill understryka att det viktigaste ni kan lyssna till, är rösten inuti. Det är hög tid för detta nu. Gör det nu, eller vänta tusen år. Vilket är viktigast för er? Om ni kunde se och veta det vi ser, skulle ni inte tveka! Ta er själva i handen och gå. Vi finns där med er. De som talar.”