Var inte rädda för att Söka er Sanning

Tänk vad mycket mystiskt det finns, sa jag till Guiderna ikväll. Tänk vad många inte har en aning om. Så här svarade de:

”De vågar inte Tro.
Det är det som är Fel med Dagens Samhälle.
Folket är Kuvat och Vågar inte Tro
På den de innerst inne Är
en Mästare som Går i Skor
En Medhjälpare i Jordens Flöde
En fotsoldat i Uppstigningens Armé
Ja för Ljuset arbetar Ni alla
Även om det för några av Er sker mer medvetet och mer önskvärt än för andra.

Ni har Vårt Ord att vi finns här
och väntar på er tills ni kommer
av egen Vilja, av Egen Gärning
Som pojken som kommer in och lägger sig vid din sida nu (min son kom just då in och la sig i min säng)
dras ni var och en till Ljuset
Till Kärlekens Kraft är ni alla Födda
och skall så åter vara och förbli

Vi är många som tjänar Ljusets Armé
och står vid er sida
där ni går på era vägar nu
Var inte rädda för att söka oss inombords
Var inte rädda för att Söka Er Sanning
Vi står vid Er sida Nu
och väntar på att ni ska komma

En ny tid ska träda in för Jorden nu
ty Morgondagen skall inte vara dagen lik
en helt annan innebörd kommer den få
den innebörd ni själva ger den
när ni skapar era liv
i Livslust, Glädje, Överflöd
skapa så och ni skall se
att allt ska komma till er
det ni har önskat om.

Dagen skymmer och det är dags att Gå
Vi tackar Dig för Dagens Gärning
Vi Går tillsammans igen en Morgondag
För Ungdomen För Framtiden
För Era Själars Uppresning Vi Går.”

”Era Mästare på Vägen som har talat till er idag är Malcolm och Irene”

Om att vi inte är Ensamma som vi kanske tror. Och om vilka de som är med oss är.

Idag satte jag mig ner en längre stund för att fullfölja mitt himmelska uppdrag, dvs att ta emot och vidarebefordra det som berättas inom mig. Först sa Guiderna så här till mig:”Så du är Kommen och Tiden är Här nu att fröjda och meddela oss med omvärlden och dem runt omkring att Tiden Har Kommit, Tiden Är Här. Att Ge Dig Den Information som Uppdraget Kräver. Vi kopplar bort dig…”  Här blev det tomt i mitt sinne ett tag, lite likt sömn men ändå inte, snarare att jag hade svårt att få tag i något att skriva och det var just det som var meningen förstod jag, mitt sinne skulle inte jobba nu. Jag gjordes helt ren, eller så ren som det gick, att bara ta emot det de sänder istället för att själv blanda mig i med frågor eller minsta tanke. Tillståndet av tomhet varade en kort stund, sedan kom:

”Så du kan göra dig redo nu. Du kan skriva att:”

”All den information jag tar emot och härmed nedladdar kommer från den Högsta Källan och det är ingen ide att diskutera med detta det bara är som det är.”

Här sa de till mig ”Du skriver med mycket hög hastighet nu och det är bra, vi har kopplat bort delar av dig så att det här ska gå på allra smidigaste sätt. Du behöver inte tänka, det är inte det vi behöver ha dig till, det kan bara gå långsammare då.”

”Så du ska skriva att vi kommer från Högre Sfärer och vi har kommit för att hjälpa er i Mänskligheten att nå Högre Höjder. Tillsammans med oss är det Möjligt det Vi Talar om.”

”Du har känt det förut, det draget vi talar om, den dragningen, den känslan.” Medan Guiderna sa detta trädde ett minne in av när jag var på en fest med övernattning för säkert 25 år sedan. Det var sommarkväll och jag gick från festlokalen ner över gräsbeklädda backen mot gästbastun. Jag erinrade mig nu en känsla jag tydligen hade då, av att vara uppfylld av sig själv, att ha närvaro där och då, att det var ett ögonblick av mycket närvaro. Det är svårt att klä det i ord. Guiderna säger:  ”…även om du inte visste att det var så det hände, att det var ett sådant tillfälle just då, även om du inte ens visste att sådant fanns på den tiden.” Minnesbilden försvann igen och Guiderna förklarar:

”En känsla av att vara i sommaren, och detta stämmer, att vi är mer närvarande på sommaren då sinnena är klara, öppna, redo att ta emot oss på ett annat sätt en tidigare på året då ni mest bäddar in er. Den här tiden på året är naturen och det som naturen består av ren och klar, och energierna är höga.”

Så får jag nästa sensation och Guiderna leder mig:

”Du känner nu ett pirr längst upp på hjässan i hårbotten och du minns att en väninna för länge sedan sagt att det är så det känns på henne, när ‘de’ är här, när ‘de’ är närvarande. Det kände du inte då men nu kan du känna det och härröra till ditt minne av det. Det är många gånger så det fungerar med vetskapen från oss som vi sänder till dig.” Jag förstår att detta är något som inte bara gäller mig utan alla, och det är det som Guiderna vill förmedla nu:

”Ni går där nere utan minsta lilla aning om vad som kommer att ske men vi går igenom ert förflutna, vi går igenom era sinnen, vi går igenom era känslor på ett sådant sätt att det känns som ert eget när det i själva verket är verket av många medhjälpare som är med er just då.” Läs gärna det här långsamt, för att verkligen förstå det de menar nu. Att de är med oss! Det är det de vill tala om denna gång. Mitt sinne lägger sig i lite grann men Guiderna hälsar mig att det är under kontroll och att allt går enligt förväntan, och det bara är att fortsätta ta emot.

”Vid det tillfället har ni många i handen, och många bakom er och vid er rygg och sida och helt enkelt runt om er som går med er, som vandrar med er och som har till sin uppgift att skänka er glädje, förtröstan och en riktning om vart ni ska. Vi går genom Er trots att Ni tror och förväntar Er att detta skulle vara något extraordinärt, något extremt ovanligt och sällsynt förekommande. Ni tror att det för att vara magiskt, måste vara Stort men vi säger er att magiken sker hela tiden i er vardag, runtom er och med och utan er hjälp, ert ingripande. Ni har en fin harmoni, ni som går med era hjälpvarelser, det kan man tydligt se i energin hur ni går och hur ni tar er framåt, hur ni vistas, hur ni är då ni är i samklang med dem runtomkring er.”

Guiderna visar mig en bild av en liten ‘krets’ i milt, gult, vänligt sken som liksom rör sig, finns tillsammans med personen i mitten och de säger mig: ”Och detta är sant då det är så som det går till när vi är med er så som vi är nu. Många gånger hör ni oss inte alls och detta är det sorgligaste vi vet. Att vi knackar och gör oss hörda är ingen fara vi knackar fortsatt på, men ni som inte hör ni är en annan femma, ni går på som om ni trodde att ni var ensamma som om ni vore de enda här. Så är det inte. Det är det inte frågan om.”

”Ni är ett team av Andliga varelser omkring er. Ni är ett Team av Hälsa och Välbefinnande. De finns här för att skydda er och de är till Godo. Dessa Varelser finns i många hierarkiska nivåer från den lilla milda i samklang, till den yttersta starkaste och mäktigaste formen. Då är detta nu inte mäktighet med makt (i mänskliga termer) vi beskriver, utan makt att öva inflytande att ändra Världens Gång är det vi Talar om Här. Mäktiga varelser som ni känner igen från er historia då de var mäktiga varelser som bodde där (på Jorden) då. Nu är de uppstigna varelser med Själar som är aktiva från denna Himmelska Nivå av Kärlek och och Kraft.”

Guiderna påminner mig om ett tillfälle då jag uttalade ‘Jag är Kraft’ under en presentationsrunda på en kurs jag gick. De säger: ”Du har själv sagt att du är Kraft och detta stämmer. Tro på er Sanning, det som vi viskar er, det som vi påminner er, det som vi vill säga er, det som ni vill säga, ty det känns som En röst det som vi sänder till er. Och tvärtom, det känns som en röst det ni får inuti er det som ni vill göra, till exempel gå ut och köpa en korv. Ja då är vi med och klämmer fram det hela, det är sant, vi vill att ni tror er nu. Vi vill att ni hörsammar er sanning, vår sanning som är densamma. Snälla gör oss tjänsten att förlova er med er sanning om er själv vilket ni i djupet är. Vi är de som har förtröstan i er och vi är dem som går före er och vi är de Själar som har valt att samverka med Er där ni går och det finns en anledning till detta. Nu när vi skriver går detta förhoppningsvis in i era hjärtan och era hjärnor och det är det som är huvudsaken med detta meddelande. Ni är inte alltid Ensamma alltså. Och ni är dem som ni sökt efter och Ni är dem ni väntat på. Res er upp till er Högsta Sanning för den behövs för Jorden Nu.”

”Kanalen undrar vad ska läsaren av detta stycket göra konkret?” Guiderna kände naturligtvis av min fråga och ger svar direkt:  ”Konkret ska ni känna efter i era Hjärtan om det kan vara så att detta vi här har presenterat är sant, kan vara sant, för er. I så fall ber vi undersöka er närmaste sanning och vad det innebär för er att förankra detta i er verklighet. Vad skulle skillnaden vara? Varför har ni kommit till denna jord just nu tror ni? Vad har ni kommit för att göra? Vad kan ni bidra med för Kärlek tilll Jorden och dess Befolkning? Tro mig när vi säger det och när vi skrivit det att detta handlar om Sanning och ingen annan än ni själva kan hitta er sanning i ert hjärta. Vi som har talat idag är de Vita Tjänarna det kan du skriva.”

”Vi är tacksamma att få ha kommit igenom idag för att ge detta vidare till mänskligheten, åhörarna, så att de skall plocka fram inom dem själva det som behövs nu för att vända världen. Länge går det an att blunda visst men till slut vaknar även ni upp och gör sig hörda då rösterna inom er. Våga tror på det ni känner i ert hjärta. Våga tro på det ni upplever. Våga tro att ni har en särställning i Naturen och det är att Vårda den inte att skövla den. Våga tro att ni är så mycket mer än bara Andliga varelser i en kropp Ni är Höga Själar som kan göra skillnad på Jorden idag. Med detta lämnar vi er, Du kan redigera nu.”

Tack för detta mäktiga budskap från de Vita! säger jag, Johanna, och fick uppfattningen om att även Oster var med. Hoppas ni som läser har glädje av dagens budskap. Önskar jag kunde skicka med bilden jag fått på hur vi ser ut när vi går tillsammans i vårt gula, milda team.

Dagens budskap

”Ta hand om den tid du har nu. Den förbereder dig på det som behövs på Jorden.”

”Ni kommer alla att behöva hjälpa till för att få den här Platsen dit ni (och alla vi runt omkring er) vill. Det är upp till alla var och en hur de vill gå fram, skyndsamt eller inom längre tid, men möjligheten kommer att ges er alla när den Tiden Är Kommen för Er Att Stiga Upp.”

”Vi vill prata lite med er om denna term som används – Uppstigning. Ni höjer vibrationen i era kroppar, det är sant, och det är som det är tänkt. Vad som inte är tänkt var sättet det gick till på men det kan vi återkomma till senare. Detta med Uppstigning är ingenting ni skall vara rädda eller oroade för. Det är inte heller något att hetsa upp sig inför, då det sker i just den takt som det sker och det är för ert eget Bästa Allt. Vi överser processen från de Högre Planen, vi vill att ni ska veta att ni är i Mycket Goda Händer. De Bästa tar hand om Er från Ovan. Några av er är medvetna om denna process och allt den omges av, några av er vandrar obemärkta genom det som sker och detta är allt som det ska med. Några av er har mer Tålamod, andra mindre. Allt är som det ska även med detta. Ni kommer få veta mycket mer om detta och sakernas beskaffenhet inom sinom tid vilket är inom en relativt Kort Tid. Kanalen kommer att skriva ett par böcker i detta ämne varför vi återkommer senare. Vi talar till er från Ovan och Vi hälsar er i Samförstånd och Välmening.”

”Era bundsförvanter de Vita.”

Dagens Budskap

Johanna: Jag skulle vilja be om Dagens budskap om det är understött idag att göra det.

”Det är det. Det är från Gudarna som vill säga Människorna att Tiden är Kommen att Förändra Något i Ert Leverne. Förändra En Sak till det Bättre, Och Ni Skall Se att Mycket Kommer Att Förändra Sig i Rätt Riktning För Er Därefter. För Första Steget Krävs Mod [Detta har Kanalen Visat och Många Andra Därtill]. För Andra Steget, Tredje, Fjärde och det som Följer Krävs Endast Att ni Tar Er Själva På Stort Allvar och Följer Den Riktning Ni känner I Ert Hjärta. Det är Den som Är Sann För Er och Endast För Er Är Den Sann Mina Vänner. Därför kan Inte heller någon Annan Än Ni Själva Bedöma Stegen Eller Ta Dem För Er. Ni Måste Resa Er Upp Till Er Egen Sanning. Tiden är NU. Vi Lyckönskar Er Till Det som Skall Komma Till Er.”

”Era Mästare har skrivit detta till er i denna stund av Förändring som vi nu står inför. Använd tiden väl. Era Tjänare.”

Dagens budskap: Det som Växer

”Vi kan tala om det som växer. Som behöver ljus och näring och omvårdande hand för att växa. så är det även med ditt Hjärta. Om du sköter om det, vårdar det, så får du fröjdefull och ymnig tillväxt i harmoni med din Själ och det som ditt hjärta innerst inne vill och önskar. Hur gör du för att vårda om det? Ge det tid, och ro. Och många planteringar av omtänksamhet och ömhet mot dig själv då det är så du får dig själv att växa. Detta är vad du innerst inne vill, även om det kan vara svårt att uttyda ibland att det är det det är frågan om och hur du ska bära dig åt för att ta dig fram på bästa sätt. Lita på att vi finns vid din sida och att dina Vingar Bär. Du är en Gudomlig Varelse av Skönhet och av Kraft. Du är av Himmel Sänd och det kommer gå dig Väl.”

”Var hälsad.”

”Budbärarna”

Dagens budskap från flera Naturväsen

”Så, nu kommer jag in, jag är Maia, ett fagert väsen. Orden i Kanalen får duga till för detta Ändamål som jag har kommit till er för. Jag är i sanning den som många talat om då de har vänt sig till Naturen för ett läkande och helande av och med vår Moder Jord. Jag har en svängning i min natur vilket är den som kanalen känner av då hon nu sitter och svajar hit och dit med mitt leende och svala natur på sina läppar och de kommer ut i dessa ord på detta papper ja i denna skrift. Vi är glada idag för att kunna föra fram goda sanningar om fortskridanden i Naturens rike och vi vill hälsa er och uppmana er att fortsätta alla era uppoffringar för Naturens bästa som vi vet att ni gör på daglig basis många av er i era goda Hjärtan. Det kan röra sig om smått och gott det kan röra sig om mycket Stort. Om detta kan Träden Vittna och de är också här nu för att träda fram och göra sig hörda. Kanalen förnimmer dem som en värdigare, mer stadig och rättfram Kraft som nu är närvarande här.”

”Här är den, Trädens Kraft, och den vill jag skänka er idag ty det är stabilitetens och värdighetens Kraft. Kraften att stå stadigt när det svajar, kraften att stå kvar när andra viker och kraften att stå för det som du är. Du som individ. kan mycket göra för den plats som du bebor. Rusa inte längre runt och göra ingenting. Fokusera istället din kraft på att rena din andningsluft och därmed allt det som är just runt omkring dig. Se upp i kronan på ett Träd och du skall få Kraft att fortsätta din dag på ett mer ändamålsenligt sätt. Rent i tanken och i Sinnet blir det då. Det vinner vi alla på. Tack från Träden och vi som dem bebor idag. Ave.”

”Så är det fler som vill komma in, jag kan komma och föra talan för ett helt annat folk nämligen de som bor i era trappor och klippor. Ja det är sant du har fått Kontakt med Naturväsen idag av skiftande slag men vi är alla här för att meddela er om det som sker på Jorden nu. Vi hoppas ni är intresserade. Hur vi kan göra om våra signaler till ord är ett avancerat system vi inte kan gå in på nu men låt oss säga att många, många stationer är inblandade och det finns verksamma där på varje station. Låt oss nu prata om det vi kommit hit för. Nämligen att ni är rädda för det som kommer ske och det tycker vi är nonsens. Vi tycker inte ni ska vara rädda alls. Vi tycker att ni ska gå ut där ute och göra er grej och alla grejer faktiskt som ni kommer på ska ni göra, tycker vi att ni ska göra. För vad kan ni förlora på det? Ja inte är det mycket inte så som ni lever idag om man tittar på och det gör vi ju för hur kan vi undgå att se det ja inte för att det är mycket att se förstås, ni far runt och ni tror att det är så mycket ni ska göra hela tiden men det kan jag säga er att för den som sitter här och tittar på, och det gör jag ju, så ser det hela helt befängt ut. För oss som är småfolket gör det det. Faktiskt. Så det så. Det gör det. Hur vill vi ha det istället tja det är väl inte så noga men faktiskt, gör nåt åt det. Om det är ändå är så att ni ska göra så himla mycket så kan ni väl ändå göra det åt rätt håll, liksom. Rätt håll alltså inte så mycket ut åt sidorna och bara framåt som ni gör, ni åker så väldigt långt bort då gör ni. Och det kan ni väl göra om ni vill men det är inte mycket att titta på, är det inte. Ni kan väl göra på nåt annat sätt, tycker vi. Nåt som är mer… tja helt, kanske ni vill kalla det. Rejält. Ordentligt. På riktigt. Hallå! Gör nånting på riktigt istället tänker vi när vi ser på er. Vi sitter liksom still i ett träd och äter på nånting och har det skönt och vi undrar vad ni håller på med, men visst ni kan väl fortsätta så där om ni vill men det är ingenting för mig, alltså, inte för någon här som jag har med mig. Nej vi vill inte dras med i det där, det vill vi inte. Vi har det för bra för det liksom. Jag är inte den som tänker djupt och så och ska tänka efter nej det är inte sånt vi gör jag säger bara det jag ser och undrar lite liksom. Vad det är ni håller på med och varför ni gör det. Ni tycker inte ens att det är kul ser det ut som. Därifrån vi sitter. Ni rusar runt och ni har inte ens kul medans ni gör det. Jo några har. Tror de iallafall. Men de vet inte vad roligt är egentligen. Inte för oss småfolk iallafall. Det kan liksom vara ett blad som faller väldigt roligt, som snurrar när det ska ner. Ja det är faktiskt väldigt skoj att se på! När det händer. Sitter man inte still så kan man missa det förstås. Ja nu har ni väl förstått lite mer om varför vi kom igenom idag, någon tänkte väl att det fanns ett budskap här som ni kan må bra av att höra lite då och då. Förresten i texten har det gömt sig ett blad som snurrar, fiffigt va? Se om ni kan se det. Hej då!”

Dagens budskap

”Det har blivit dags för Dagens budskap.

Vi som är här med er i dag är många, för att förmedla till er ett budskap med vars kraft det görs varmt i era hjärtan.

Jag börjar, jag är Saul. Och jag har kommit till er idag för att förmedla den heliga kraft som nu förmedlas till er i era hjärtan när ni läser detta, vi fyller på det som vi kan kalla för era hjärtas bägare med den heliga dryck som ni en gång kände som den som låg närmast ert Hjärta. Ert Hjärtas Sång, Ert Hjärtas Bägare, är nu fylld. Vi tackar er för att ni lyssnat. Namaste, medmänniskor.”

”Vi kan tala för er om runor, detta heliga språk från er forntida tid där det stod skrivet det som vi nu pratar om fast på ett annat sätt på denna då annorlunda tid från den som ni nu lever i.

Jag är Thor och jag har den kraften som många av er tala om men få bruka. Kärlekens kraft är den jag talar om och det har blivit tid och dags att föra fram den nu. Hon skriver och jag talar och det är bra. Det gör sig bäst på detta sätt. Såsom ock ni kan förflytta era sinnen åt sidan har nu kanalen gjort det för detta ändamål att sändningen ska komma igenom så fri från störningar och brusningar som det för möjligt  på jordens yta idag. På den tiden jag levde använde vi naturväsen oss av andra krafter än vad ni gör på jorden idag. Kanalen upplever stel nacke och hakparti det är i sin ordning det är också för henne ett tecken att min genomslagskraft är stor. Andra krafter än idag, använde vi naturvise av oss då på den tiden, än vad ni gör idag. Idag far ni fram i fart och med många mål och inget sikte och ni springer iväg från den plats där kraften i sanning bor nämligen inuti er själva. Ana ni föga hur stora och starka ni är, kraftfulla i ert eget väsen, helt i oberoende av andra väsens kraft för att tillskapa den. Den är er, den har givits er för att bruka. Så ta den i akt! Bruka den så som sig må! Skapa med denna, det som ni vill skapa! för er och för era nästa, de som leva med er och de som följa efter er. Ni är Herrans väsen och skåda hur ni varje dag gör er mindre än denna sanning! Nej, res upp nu till er Sanning och visa dem i Världen, vad ni klarar av och är kapabla till. Vi som har talat är Thor och vi kom till er från forntiden så som ni ser det men i verkligheten mycket nära er på Jorden nu. Vi kommer komma fram allt längre allt eftersom framförflyttningarna sker på Jorden och vi har Talat till er idag från den Plats ni inte längre känner till kallad Andromeda. Vi är här i hälsning och för att det ska bryta fram en Hjärtas kraft.”

Dagens budskap

”Kommer till dig från O* och jag vill prata med dig om Älvornas Rike. Att vi finns, att vi dansar i lust och att vi finns här för dig idag, såsom vi alltid gjort. Att du kan lita på att vi är här för dig och leker i dig så att du ska känna dig lättare till mods. Ta kontakt med oss närhelst du känner dig trött och vilsen, tyngd av något. Då kan vi få dig att röra dig med oss tills dess du känner närmare kontakt med oss och med Alltet igen. Röra upp energin så att den inte tynger dig. Det vill vi göra för dig. Tack så länge. Vi väntar på dig här då.

Älvornas Rike”

*Johanna är inte säker på att hon uppfattat hela namnet rätt, det hon vet är att det börjar med O.

Dagens budskap

”Kära Medmänniskor som Bor på Jorden
Det skulle Hjälpa oss som Vandrar med dig mycket
Om du ville Höra på oss ibland
och vara öppna för det som vi vill säga dig
vad vi vill komma till dig med.

Vi vandrar med er alla det gör vi
Somliga hör oss och andra inte

Gör oss en tjänst
och gör er tillgängliga för det vi sänder
det kan komma till er på allehanda vis
det går genom öronen synen känseln det gör det
ibland vet ni bara vad vi menar
genom att det bor i kroppen på er
på ett eller annat vis
och vi vill uppmana dig
att här och nu hitta ditt eget vis
i det som kallas
att hörsamma sin egen
Gudomliga Sanning.

Tack för oss
vi var de Vita här idag.”

Dagens budskap

”Jag Är Ärkeängeln Gabriel och jag kommer till dig Nu Med Dagens budskap Från Himlarna.

Det ligger en ödmjuk tid framför oss. En tid som är fylld av Skönhet och Behaglighet. Denna tid jag talar om är fylld av det ni önskar er innerst in i era hjärtan. Det som fyller era hjärtan med välbehag blir ert i det ni kallar verkligheten av idag. Så gå ut mitt barn och önska dig fritt från hjärtat det som mest behagar dig just nu, och ditt skall det också vara. Så länge du upprätthåller det genom din himmelska längtan och själsliga ståndaktighet står vi vid din sida Vår Vackra Vän. Vi välsignar er och önskar er en ljuvlig dag i samråd med Skaparen, som bor i er. Väl mött där ute i ert välbehag.”

”Din Gabriel”