En stark ström kommer till Jorden nu.

”Jordens barn, vi kommer till er nu

I en enad röst för att be er att fatta ett beslut

Om vem du är.

Är du den gamle trötte som inte orkar gå mer, väntar på att få komma hem

Eller är du den unge starke som har mycket gärning kvar i din lekamen?

Du kan fatta beslutet inom dig nu.

Inget kommer att hända dig, allt är bra. Inget kommer att hända förutom att vi tar din önskan med oss på vår väg

När vi genom skall dra och svepa

Den Nya Tidens mycket starka våg

Som är här för att få er alla att vakna upp en gång för alla

Till den sanningen som är er Högsta sanning om er själv.

Vi har kommit för att ta med oss till Jorden nu

Den starkaste strömning ni kommer att erfara på er väg genom universa.

Jag är här för att säga att vågen kommer tvinga er att välja väg mellan det Gamla och det Nya

Det som ska komma och det som har varit.

Detta gör ni i era hjärtan på vår befallning. Det är ingenting som ska skaka upp gammal rädsla hos er, tvärtom, denna rädsla är till för att göras av med nu.

Så, har ni förstått vad vi har bett er om att göra?

Att ta era sinnen och era förnuft till fånga, att låta hjärtat visa vägen till de högre höjderna.

Vi var Esaim som pratade här idag om någon av er vill veta det för sin bekvämlighet. Vi ber er göra detta val om och när ni själva har lust. Ni är fria att leva som ni själva önskar.

Det har varit en ära att komma hit idag.”

Johanna: Tack Esaim/Ebrahim/Elohim (jag är osäker på hur jag uppfattar namnet). Jag upplever er energi som mycket stark och kraftfull, nästan hård? Om det går att mjuka upp budskapet så att det ändå går fram, hur skulle det vara då?

”Vi är kraftfulla

Det är vår kraft du känner som får dig att erfara ”hårt”

Då vi är bestämda till vår natur

Du räds icke sådana som vi

Därför kan vi komma genom dig

På ett auktoritärt sätt

När det är det som behövs.

Du har vårt ord på att allt är gott

Att vi kommit har i Ljusets namn.”

Johanna: Tack. För att ni kom och tack. För att ni förklarade.

”Du är en känslig själ. Ibland måste vi ta i

För att göra oss hörda

Du ska icke därför tro att något inte är som det ska.

Elohim.”

Ett samtal med naturen

”Gör dig redo att ta emot från mig.

Jag är Gunnar.

Jag har kommit från en annan plats än där du nu är.

Jag är från Elementarriket.

Du hör mig bra.

Vill säga dig, er som lyssnar idag att vara och verka i harmoni med naturen. Vi finns runtomkring er, överallt och hela tiden. Varje steg ni tar, gör ni i samverkan med naturen. Allt det ni har runtomkring er hela tiden lever, som gör jag nu när jag samtalar mig med dig. Du kan förstå mig tillräckligt väl. Jag är glad idag denna dag i naturen som är skön som är varm som är till ert behag. Det förefaller stilla. Men tittar ni in i tystnaden en stund, och lyssnar där, ska ni förstå att allting lever. Vi, träden, knoppar, löven, prassel, stenar, ner till minsta gruskorn, finns här för ert behagande om ni så önskar.”

”Det är mycket viktigt att ni går i samklang med naturen ty den kan sätta er i samklang med er själva och med varandra. Om detta talar jag idag, Sten. Som du nu sitter på. Jag har andats här i många år. Många fler än du kan räkna. Så tålmodigt jag suttit här och väntat. På att någon ska sätta sig ner och vara här med mig. I solen. Ligger jag idag. Den värmer. Den är just det som ni har gjort den till, behag. Den behagar er. Du har en gåva från en sten min vän, det är samtalet vi gjort idag. Tillsammans här och nu. Vad säga om det så säg? Ja det kan du försöka lista ut. Gör det är du snäll så blir vi alla andra glada. Ni är välkomna till oss när ni vill. När ni känner välbehag i era kroppar inför det som vi ska prata om. Jag lämnar er nu.”

Jag: Hände det där verkligen?

”Jodå, du samtalade med stenen. Det var livets gåva till dig idag. Förundras hur mycket det finns att upptäcka av oss i livet här ännu. Förundra er över vad vi kan göra.”

Önska er ert Liv idag

Idag är en kraftfull energetisk dag som går i tecknet av Överflöd om jag förstått rätt. Jag har själv ”listat” en del ting, stora som små, som jag önskar ta emot. Som ofta förut kommer det meningar såsom ”Fred och frihet för alla” när jag trodde jag skulle skriva något mer pyttigt och konkret – det är som att en mekanism träder in som  vet vad som egentligen spelar roll, där under ytan. Så här kom det sedan:

”Vi är här och vi vill tala med dig. Vi ville lämna plats åt ditt petsonliga arbete först, vilket kan vara nog så viktigt som det vi har att komma med även om du själv inte tycker att det är det, på något plan av din varelse.

Vi säger dig att vi har kommit med frid och frihet till er som går på Jordens yta och genomgår en jordisk upplevelse just nu. Vi är många som vill rikta vårt tack till er som förmedlar nyheter från vår värld.

Vi är de som kommer till er nu och i dessa meningar finns det skydd och den välsignelse ni söker och behöver.

Vi som pratar är de som kommer i stora antal till Jordens yta nu medan vi talar. Likt fåglar flyger genom era skyar far vi nu och kommer er allt närmare. Ni kan se oss nu om det er behagar.

Vi har många punkter med oss till er, punkter av Ljus som ska påföras er Varelse så att ni skall Lysa av detta det intensiva Ljus till vilket ni alla blev skapade. Vackert är det, inte sant?

Så säg vad ni i Era Hjärtan besitter för Sanna Drömmar, och vi skall befria dem, släppa dem lösa så att de kan blomma ut i sann verklighet för er, för den som drömmer. Kanalen vill säga dessa ord men är alltför blygsam själv, så vi säger dem åt er: Dröm idag, och det ska bli Sant, det som ert Hjärta önskar.

Endast Innerligaste Önskningar Göre sig besvär, ty vi arbetar här med Försändelser av Allra Största Uppriktigaste Mått. Himmelska Bärare kommer att Leverera dem till Er, Paket Av Yttersta Vikt och Grad av Ansamlingar Värdighet och Ståndaktighet. Det vi vill säga här, är att var aktsam på vad du önskar då det har stor sannolikhet att komma till verklighet, en dag som denna dag idag.

I dina drömmar bor ditt hjärtas önskningar. Låt dem vädras ut idag, för att Göra dig själv och Sanningen en Kärlekens Tjänst. Vi tackar dig i den store Skaparens namn. Amen.”

Adama understryker vikten av att använda de energierna som nu står till buds, till att vara de bästa vi kan vara.

Jag läste själv ett kanaliserat meddelande från Adama ikväll, och kände då hur han var med mig genom den texten jag läste. Jag tog emot ett budskap och när jag skulle lägga ut det här, tog han om det på ett nytt sätt så istället för det jag först tog emot, skriver han så här i stunden när jag lägger ut det här:

”Mitt namn är Adama och jag är hos er alla som lyssnar till detta meddelande. Det jag säger kan komma att stanna hos er alla och kan komma att gå vidare än så. Jag har kommit med ett budskap till er alla, och jag önskar att ni läser det med uppriktighet och stundens allvar i ert hjärta. Så lyder det:

Jag är Adama och jag kommer från landet under Jorden, där många av oss sedan årtionden bo. Ni är mycket älskade av oss, då ni är av vår sort. En gång vandrade vi där tillsammans, ni och jag, och tiderna var annorlunda då, på Jordens yta när vi där gick. Nu går ni där själva, och det är många utmaningar omkring er där. Det ser vi. Det vet vi. Vi är med er om än på ett annat sätt än det ni kanske ser som det vanliga utifrån vad ni har för antaganden om livet på Jorden nu.

Nåväl, vi vill tala med er om tidens energier son kommer till Jorden nu. De är utmanande i sig. De får en att resa sig, de får en att gå framåt på sin väg, men enbart om man menar dem så, i annat fall går de bakåt. Det vi vill säga är, att använd dessa energier med förnuft. Ta ert förnuft till fånga. Gör vad ni kan för att låta energierna omvandla er och göra er till bättre och mer renade människor. I ert eget sinne, rationalisera det ni går igenom och ge er till tåls, låt er ta makten över era liv, med dessa energier stå upp och var de bästa människor ni är, låt de allra godaste sidorna av er nu komma fram. Låt omgivningen få smaka på det allra bästa ni har att erbjuda vad gäller umgänge med dem och hur ni svarar upp till de ord och situationer ni möter. Ni är våra mycket nära vänner, vi vill er väl. Låt oss vandra tillsammans igen när Solen så vill.

Adama.”

Budskap med Tröst

Häromdagen fick jag ett fint budskap som var till mig och i relation till det som jag hade i mig då, men nu när jag läser budskapet i efterhand tycker jag att det har något att säga oss alla. Så jag vill gärna dela:

”Så du är själv med dina problem och det märks. Det tynger dig.

Vi står vid din sida. Fält av Kärlek Är Dina om du då Önskar. Vi finns där för dig, det vet du. Du behöver bara Fråga.

Du vill att vi ska hjälpa dig med det du hamnat i. Du längtar efter dem som är som du.

Vi förstår att du har det svårt, men du måste härda ut. För vår och Er Allas Skull. På Jorden nu står härar redo att invadera er med sin visdom. Låt dem hitta in. Hjälp dem hitta till era hjärtan där vi bor.”

En man från Istiden vill skicka med oss en egenskap att gå med.

Så här sas det först inom mig idag:

”Låt oss tala om Inomjordingarna som snart skall komma upp till er yta och ge sig till känna för er. De är Moder Agartha. De är … Silver, den heliga silvertråd som ni alla är knutna med. Ni är deras anförvanter, ni är deras släktingar, ni som går på Jorden nu och svarar till vårt tal.”

Efter en stund följde:

”Röster från Undre Jorden kommer till dig nu och kallar djupt ditt namn. Känn i ditt inre att vi kallar och sänder oss till dig för att du ska öppnas och ta emot oss
Vi har kommit
vi är här.

Vi är Sända från Gomorra du kan skriva så det går bra
Det är första tydliga budskapet på länge du får från våra norra breddgrader
Vi har kommit för att fira Ljuset från Norr
att det har kommit in och till er sfär. Att Ljuset nu är här, det vita har nått er äntligen, ni Nordbor av mången lången tid.” Här ser jag en bild av folk i norr, i djurfällskläder, det är vita vidder av is och av att färdas.

”Ni kan lära er något av dessa män, av detta folk. Ni kan lära er solitude, ni kan lära er att Gå och Höra sin sanning. Att vandra med Naturen, vara en del av den och vart den för er, är också en aning från dessa män av Norr.”

”Så, vi vill sända er långsiktighet…” Jag ser en man som spejar långt. ”Jag vill sända er Överflöd…” Jag förstår att mannen har inget och ändå allt han behöver. ”Jag vill sända er Gentleness då mannen går i Frid med Naturen och det som finns runtomkring honom. Jag vill sända er Mod att Vara.”

”Jag var Mond, den sanna, och jag Återvänder För Er när det är dags. Jag är mannen från Norr som kom tillbaka, som återvände för att visa er detta för er egen skull, för den tid ni har framför er. Tag med mig där ni går. Jag vill vara med er.”

Jag tror att vi kan kalla in Mond när vi önskar styrka och mod att gå på vår väg, och när vi behöver lugnet att gå ett steg i taget med det som finns runtomkring. Att vara med det som är. Jag önskar er en bra tid framöver.

Ett meddelande på engelska kom in ikväll från Ashtar command

”Well, I have spoken to you before and I will come to speak to you again, my fellow friends of ever long and lasting friendship. Between time zones we travel, before your eyes we enter, and we shall greet you, the devoted, as our cosmic fellow friendships forever. We have come forward to you on this day to proclaim the forthcoming of a new era, a new time zone on the planet of Earth.

As we speak to you today, many of you around the world may already be feeling our heavenly presence as we are rushing in to your space, your sphere of closed fellowmanship. We are addressing you direct today as we come, as we are bringing forth a substantial amount of gold and light to be placed in your hearts. Of all places, that is the most sacred one and we will give insight into why the human heart carries such fascination with it as it goes.

And so, we have come to present to you the priest and kingdom of which we come and it is a high culture we are referring to. The highest culture as you know it, yes Egypt is the name it has been given by many manlikes. And so, why have we come upon this day and what are our wishes for this party, for your future? This is how we would like to contribute. That we are the ones coming to you with sacred hidden technology and furthermore we want to establish on earth a health bringing well of vitamin. This is how we will contribute.

We who have been talking are the Ashtar command, the Ashtar force. You can look us up we have been communicating here before even if not in this exact manner. We are the ones who will bring to you many hopes and wonders for the future and also we will be with you on talks around the world of what this new world might mean to all to all to all of you. You are our light diggers you are our warriors of this new time.

We salute you and in friendship we shall come back again. You are the ones we are communicating to, from our ships we come to you in the form we are able to. You will see us visibly in the closest future of our time. You are greeted. You are saluted. You are us.”

Ashtar Command